Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ

Аутор Администратор дана .

 

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
 1. робе  Полугодишња претпалта з Службени Гласник БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д)  ЈП НИО Службени лист БиХ   102,56 КМ 30.01.2018.
2. робе Годишња претплата за штампано и интернет издање Службеног Гласник РС  Члан 10. Став 1) Тачк Д)  ЈУ Службени Гласник РС 1722,22 КМ 23.02.2018.
3. услуге Издавање листова непокретности и з.к.извадака Члан 10. Став 1) Тачк Д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  195,00 КМ 07.02.2018.
4. услуге Обнова лиценци  Члан 10. Став 1) Тачк Д) Савез рачуновођа и ревизора РС 85,47 КМ 01.02.2018.
5. робе Годишња претплата на часопис Финрар за 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) Финрар доо 252,14 КМ 08.02.2018.
6. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јануар 2018 год.- Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Рад" Братунац 630,92 КМ 08.02.2018.
7. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јануар 2018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  18.838,71 КМ 14.02.2018.
8. услуге

Телекомуникационе услуге за мјесец  јануар 

2018 год.

Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "М-тел" Бања Лука 1.385,72 КМ 12.02.2018.
9. услуге  поштанске услуге за мјесец јануар 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "Поште Српске" Бања Лука 555,00 КМ 08.02.2018.
10. услуге

Телекомуникационе услуге за мјесец  фебруар

2018 год.

Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "М-тел" Бања Лука 1552,06 КМ 13.03.2018.
11. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец фебруар 2018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Рад" Братунац 183,21 КМ 07.03.2018.
12. услуге поштанске услуге за мјесец фебруар 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "Поште Српске" Бања Лука 618,07 КМ 08.03.2018.
13. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец фебруар 2018 год.- Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  16547,18 КМ 08.03.2018.
14. услуге објава обавјештења о додјели уговора у СЛ.Гласнику БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП НИО Службени лист БиХ  83,76 КМ 16.03.2018.
15. услуге објава обавјештења о додјели уговора у СЛ.Гласнику БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП НИО Службени лист БиХ  83,76 КМ 16.03.2018.
16. услуге Послови противградне заштите Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Противградна превентива РС" Градишка 18.000,00 КМ  
17. услуге услуге објаве обавјештења о додјели уговора у Сл.Гласнику БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП НИО Службени лист БиХ  83,76 КМ 16.04.2018.
18. услуге Услуге израде копије катастарског плана  Члан 10. Став 1) Тачк Д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  34,00 КМ 27.04.2018.
19. услуге Услуге уписа права својине на непокретностима Члан 10. Став 1) Тачк Д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 

469,54 КМ

26.04.2018.
20. услуге телекомуникационе услуге за мјесец март 2018 Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "М-тел" Бања Лука 1518,92 КМ 16.04.2018.
21. услуге  Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2018 год.- Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  17282,03 КМ 11.04.2018.
22. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Рад" Братунац 234,86 КМ 10.04.2018.
23. услуге поштанске услуге за мјесец март 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "Поште Српске" Бања Лука 554,00 КМ  
24. услуге телекомуникационе услуге за мјесец април 2018 Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "М-тел" Бања Лука 1501,52 КМ 12.06.2018.
25. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец   април  018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Рад" Братунац 891,17 КМ 13.05.2018.
26. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец април  2018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  11.069,96 КМ 13.05.2018..
27. услуге поштанске услуге за мјесец април 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "Поште Српске" Бања Лука 519,70 КМ

 

13.05.2018.

28. услуге израда посједовних листова и зк извадака  Члан 10. Став 1) Тачк Д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне  30,00 КМ 15.05.2018.
29. услуге услуге објаве извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 31.20.1017. Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈУ Службени Гласник РС 76,92 КМ 15.05.2018.
30. услуге израда копије плана и зк извадака Члан 10. Став 1) Тачк Д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне  74,00 КМ 04.06.2018.
31. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мај 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 9416,78 КМ 07.06.2018
 32. услуге Поштанске услуге за мај 2018 год. Члан 10.став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 449,31 КМ 08.06.2018
33. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мај 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 619,04 КМ 11.06.2018
34. услуге Геод.-катастарске услуге, израда ЗКУ К.О.Полом Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 90,00 КМ 08.06.2018
35. услуге Прикључци на елетро-енергетску мрежу за пумпе за наводњавање у МЗРеповац Члан 10.Став 1Тачка д) Електро-Бијељина ад Бијељина 1075,08 КМ 11.06.2018
36. услуге Геодетско-катастарске услуге, израда ЗКУ К.О.Суха Члан 10.Став 1 Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,ПЈ Братунац 45,00 КМ 11.06.2018
37.  услуге Телекомуникационе услуге за мај 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1544,71 КМ 12.06.2018
38. услуге Геодетско-катастарске услуге, израда ЗКУ К.О.Суха Члан10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 14,00 КМ 19.06.2018
39.  услуге Накнада за диобу катастарске парцеле у к.о.Полом Члан 10.Став 1) Тачка д)

Републичка управа за геодетске и имовинксо-правне послове,ПЈ Братунац 

32,00 КМ 08.07.2018
40. услуге Накнада за поновно активирање потрошача Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 10,00 КМ 08.07.2018
41. услуге Накнада за прикључке на електро-енергетску мрежу за пумпе за наводњавање по мјесним заједницама Члан 10.Став 1) Тачка д) Електро-Бијељина ад Бијељина 10254,20 КМ 08.07.2018
42.  услуге Испорука ел.енергије за јавну расвету, зграду општине. зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за јун 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 8766,85 КМ 09.07.2018
43. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 468,33 КМ 09.07.2018
44. услуге Поштанске услуге за јун 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 551,60 КМ 09.07.2018
45. услуге Телекомуникационе услуге за јун 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1521,64 КМ 11.07.2018
46. услуге Израда копија катастарског плана Члан 10. Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 14,00 КМ 12.07.2018
47. услуге Израда тлоцрта стамбене зграде на к.п.797/1 Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 33,00 КМ 16.07.2018
48. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 684,35 КМ 07.08.2018
49. услуге Поштанске услуге за јул 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 841,19 КМ 08.08.2018
50. услуге Испорука ел.енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 8739,47 КМ 08.08.2018
51. услуге Телекомуникационе услуге за јул 2018 год. Члан 10.Став 1) Тчка д) Мтел ад Бања Лука 1554,82 КМ 16.08.2018
 52. услуге услуге израде посједовних листова Члан 10.Став 1) Тчка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац  435,00 КМ  27.07.2018.
53. услуге услуге идентификације порушених ојеката на терену и исплањење порушених овјеката Члан 10.Став 1) Тчка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 371,00  КМ 23.07.2018.
54. усллуге објава обавјештења о набавци у Службеном Гласнику БиХ Члан 10.Став 1) Тчка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  83,76 КМ 27.07.2018.
55. робе нбавка образаца матичних књига, регистара матичних књига, извода и увјерења кој се издају на основу матичних књига Члан 10.Став 1) Тчка д) ЈУ Службени Гласник РС  2175,35 КМ 31.07.2018.
56. услуге израда преписа листова непокретности Члан 10.Став 1) Тчка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 58,00 КМ 08.08.2018.
57. услуге промјена насловне стране укатастарским евиденцијама  Члан 10.Став 1) Тчка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 50,00 КМ 07.08.2018.
58. услуге израда посједовних листова Члан 10.Став 1) Тчка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 105,00 КМ 06.08.2018.
59. услуге Поштанске услуге за август 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске а.д. Зворник 570,78 КМ 06.09.2018
60. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за август 2018 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 613,44 КМ 07.09.2018
61. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за август 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 11007,75 КМ  10.09.2018
62. услуге Телекомуникационе услуге за август 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1452,41 КМ  17.09.2018
 63. услуге  Услуге објве обавјештењ о набавци у Службеном Гласнику БиХ Члан 10.Став 1) Тачка д)  ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 КМ  26.09.2018.
64. услуге  Услуге укњижавања непокретности-промјена насловне стране  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 90,00 КМ 26.09.2018.
65. услуге Услуге укњижавања непокретности-промјена насловне стране  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 110,00 КМ 26.09.2018.
66. услуге  услуге издавањ зк извадка Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 15,00 КМ 26.09.2018.
67. услуге услуге издавања зк извадка Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 15,00 КМ 26.09.2018.
68. услуге поштанске услуге за мјесец септембар 2018.год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 387,06 КМ 05.10.2018.
69. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец септембар  2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 12.677,66 КМ 09.10.2018.
70. услуге телекомуникационе услуге за мјесењц септембар 2018.год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1492,08 КМ 11.10.2018.
71. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец септембар 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 382,72 КМ 11.10.2018.
72. услуге Услуге објве обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 КМ 25.09.2018.
73. услуге промјена насловне стране у катастру непокретности Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 50,00 КМ 01.10.2018.
74. услуге Услуге издавања зк извадка  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 15,00 КМ 01.10.2018.
75. услуге Услуге формирања грађевинске парцеле  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 268,00 КМ 09.10.2018.
76. услуге услуге израде листа непокретности Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 15,00 КМ 24.10.2018.
77. услуге услуге израде листа непокретности Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 30,00 КМ 06.11.2018.
78. услуге  Услуге израде извода  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 75,00 КМ 16.11.2018.
79. услуге услуге објаве обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 КМ 29.10.2018.
80. услуге услуге објаве обавјештења о набавци  у Службеном Гласнику БиХ Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 КМ 02.11.2018.
81. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец октобар  2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 16.669,80 КМ 08.11.2018.
82. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец октобар 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 269,46 КМ 20.11.2018.
83. услуге поштанске услуге за мјесец октобар 2018.год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 441,60 КМ 08.11.2018.
84. услуге телекомуникационе услуге за мјесец октобар 2018.год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1507,76 КМ 12.11.2018.
85. услуге  објава обавјештења о поништењу поступка набавке у Сл.Гласнику БиХ Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 КМ 21.12.2018.
86. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец новембар 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 145,28 КМ 06.12.2018.
87. услуге телекомуникационе услуге за мјесец новембар 2018.год Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1.383,15 КМ 13.12.2018.
88. услуга Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец новембар  2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 21.602,60 КМ 07.12.2018.
89. услуге поштанске услуге за мјесец новембар 2018.год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 603,36 КМ 06.12.2018.
90. услуге телекомуникационе услуге за мјесец децембар 2018.год Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1.492,90 КМ 16.01.2019.
91. услуге  Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец децембар 2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 197,17 КМ 16.01.2019.
92. услуге поштанске услуге за мјесец новембар 2018.год. Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 396,70 КМ 15.01.2019.
93. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за мјесец новембар  2018 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 24.462,00 КМ 13.01.2019.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници