ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РOБА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за јавну набавку роба "Набавка и испорука грађевинског метеријала за изградњу канализационе мреже у Мјесној заједници Суха", може се преузети ОВДЈЕ