ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обавјештење о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци за набавку роба-"Набавка и испорука кревета са комплетном опремом", може се преузети ОВДЈЕ

Сажетак обавјештења може се преузети ОВДЈЕ