Надлежности секретара Слупштине општине

Аутор Администратор дана .

 • Обавља послове организације рада Стручне службе,
 • Руководи радом Стручне службе,
 • Пружа стручну помоћ Предсјенику Скупштине у припремању и организовању сједница Скупштине и свим процедуралним питањима у току сједнице,
 • Обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница Скупштине општине,
 • Одговоран је за израду записника са сједница Скупштине,
 • Уређује Службени гласник општине,
 • Учествује у изради приједлога, превних аката које доноси Скупштина општине и њена радна тијела,
 • Обавља најсложеније  организационе послове  и координира рад скупштинских радних тијела и комисија,
 • Стара се о координацији а за потребе Скупштине са другим локалним, републичким и државним органима и институцијама,
 • Припрема Програм рада Скупштине и других радних тијела,
 • Обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима,
 •  Извјештава о свом раду Начелника општине и Скупштину.