КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Аутор Оља Чучић дана .

       На основу члана 3. Правилника о стипендирању студената број 02-020-38 /21, од 15.01.2021.године, Начелник општине Братунац расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021.ГОД.

                                                               1.

       Расписује се јавни конкурс за додјелу стипендија у академској 2020/21 години сљедећим категоријама студената

         Средства која буду одобрена у буџету Општине Братунац за 2021.годину распоредиће се на :

1.Суденти прве године који су све разреде средње школе завршили са просјечном оцјеном 5,00

2. Остали студенти прве године                 (15 стипендија )

3. Студенти старијих година без обзира на годину студија и социјални статус (85 стипендија)

                                                                           

Стипендије се додјељују за академску 2020/21 годину и исплаћиваће се у 10 (десет ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

        2.

       Висина стипендије за студенте свих година студија износи 100,00 КМ.

     3.

       Конкурс је отворен од 15.01.2021. год. до 15.02.2021 .године.

    4.

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

 1. да имају стално пребивалиште на подручју општине Братунац
 2. да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
 3. да нису у статусу апсолвента
 4. да су први пут уписани на годину студија за коју конкуришу за стипендију
 5. да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
 6. да нису старији од 26 година
 7. да студент није већ стекао диплому (240 етц ) на високошколској установи

    

Стипендија се може додијелити за највише два студента из истог породичног

домаћинства

                                                                              5.

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Трг Милоша Обилића бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се пријављују, односно:

1.студенти прве године који су средњу школу завршили са просјечном оцјеном 5,00

2. остали студенти прве године

     3.остали студенти без обзира на годину студија и социјални статус

6.

1.Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1.Увјерење факултета о уписаној години студија ( за све студенте)

2.Фотокопију прве стране индекса ( за све студенте )

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе(за све студенте прве године)

4. Увјерење о положеним испитима за све претходне године , оцјена за сваки предмет,са изведеном просјечном оцјеном током студирања ( за студенте друге или старијих година студија )

     5.Увјерење из евиденције незапослених лица ( само за студенте

     чија су оба родитеља незапослена )

6.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте категорије,неопходни докази (Извод из матичне књиге умрлих ,Рјешење надлежног општинског органа о статусу члана породице ратног војног инвалида од прве до четврте категорије )

7. доказ да кандидат припада породици са троје или више дјеце (Извод из МКР за свако дијете)

8. доказ да у породици има још редовних студената ( само за кандидате чији родитељи имају још неко дијете на редовним студијама ,Увјерење факултета о статусу студента )

9.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

7.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева

8.Изјава о заједничком домаћинству ( за све студенте,осим за студенте прве године са просјечном оцјеном 5,00 )

                                                                                                    7.

     Критерији за додјељивање стипендија студентима у академској 2020/21 години су:

-       да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-  према успјеху свих разреда средње школе, просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5 за студенте прве године

-     За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренијети испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија                                                   1 бод

-      за студенте без једног родитеља                                                    1 бод

-      за студенте без оба родитеља                                                        2 бода

-   за студенте чији су родитељи инвалиди од 1. до  4.категорије       1 бод

-   за студенте у вишечланој породици,са троје или више дјеце        1 бод

-   за оба незапослена родитеља                                                         1 бод

-  за више студената у породици                                                          1 бод

               

                                                                                                 8.

             Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац, улица Трг Милоша Обилића бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности       ( канцеларија бр. 23 )тел: 056/420-373             , и на web страници Општине Братунац www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                Срђан Ранкић,дипл.правник  с.р.

Број: 02-020-    38 -1 /21                                                     

Братунац, 15.01.2021 .год.

 

Пријаву за стипендију можете преузети овде

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

Skupština svečana zakletva

У Братунцу је 13.01.2021.г. одржана конститутивна сједница Скупштине општине, која је почела полагањем свечане заклетве изабраних представника законодавне и извршне власти. На сједници је формирана скупштинска већина коју чине 18, од укупно 25 одборника. Већину чине 6 одборника СНСД-а, 3 Уједињене Српске, по 2 одборника СДС-а, СПС-а и Заједно за Братунац, те по један одборник ПДП-а, НДП-а и Савеза за нову политику.

За предсједника Скупштине изабран је Радислав Јовановић (Заједно за Братунац), а за потпредсједника Видоје Зарић (СНСД). Они су, у обраћању Скупштини, поручили да ће заједно с начелником општине Срђаном Ранкићем и представницима новог скупштинског сазива, доносити одлуке и рјешења, која су у интересу грађана и ове локалне заједнице.

На сједници је за вршиоца дужности секретара Скупштине општине именован Александар Зекић.

Начелник општине Срђан Ранкић изразио је наду да ће са новоизабраним представницима Скупштинерадити у корист свих грађана Братунца.

-Имам план за развој Братунца у овом мандатном периоду. Ова скупштинска већина то подржава и очекујем да ћемо имати добру сарадњу и заједнички реализовати планиране пројекте, рекао је Ранкић.

Он је, приликом обраћања одборницима, истакао да представници Бошњака у Скупштини општине Братунац нису доставили ниједан приједлог за представнике законодавне и извршне власти, али да ће он, као предлагач начелника одјељења, оставити једно мјесто за представника Бошњака.

Скупштина је прихватила приједлог Ранкића да се за вршиоце дужности начелника одјељења именују: за општу управуБранисла Мићић, финансије Радмила Николић, урбанизам Милица Лазић и привреду Шевко Карић.

На сједници је усвојен и Нацрт буџета општине Братунац за 2021.годину у износу 13.741.000 КМ.

Одборници Скупштине општине Братунац именовали су на овој сједници Бранислава Тришића (Уједињена Српска) на функцију замјеника начелника општине.

На сједници су изабрани чланови комисија за примопредају дужности општинских функционера и донијели одлуку да  локалне јавниеустанове и предузећа доставе за наредну редовну сједницу извјештаје о раду у 2020.години

Skupština izbori

Jovanović predsjednik SO

НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Аутор Оља Чучић дана .

penzioneri i srđan

Начелник општине Братунац Срђан Ранкић организовао је новогодишњи пријем за пензионере Општинске управе,уручио им пригодне новчане поклоне и пожелио добро здравље и све најбоље у 2021.години.

IMG 123f755c7f407fccdb74d931a26222b3 V

 

КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

ЗАКАЗАНА КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

На основу члана 6. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, број: 3/18),

ЗАКАЗАНА ЈЕ

КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

За дан 13.01.2021. године (сриједа)

са почетком у 10,00 часова, у Скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 1. ИЗБОР РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
 2. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ВЕРФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА (ПОЛАГАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ СВЕЧАНЕ ЗАКЛЕТВЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ И ОБАВЕЗИ ПОШТОВАЊА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ)
 3. РАЗРЈЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 4. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТСКО – ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ФУНКЦИОНЕРА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 7. ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 8. ИЗБОР ПОТПРЕДСЈЕДНКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 9. ИЗБОР ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. ИЗБОР ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 11. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА И ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И СЛУЖБЕНИКА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

НАПОМЕНА:

Моле се одборници да на сједницу донесу Увјерење о додјели мандата издато од стране Централне изборне комисије БиХ и приједлоге формираних Клубова одборника у Скупштини општине Братунац.

У БРАТУНЦУ ОБИЉЕЖЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Dan Republike

У Братунцу  је скромно и уз поштовање важећих епидемиолошких мјера, обиљежен 9.јануар – Дан Републике Српске. Тим поводом је у Спомен соби положено цвијеће и  одата почаст свим настрадалим борцима Војске Републике  Српске, који су своје животе уградили у темеље Српске.

-Српска свима нама треба да буде нешто најсветије и  нешто изнад свега. Братунац је једно од највећих мјеста страдања у Републици Српској и никада не смијемо заборавити наше жртве, изјавио је начелник општине Братунац Срђан Ранкић који је, након полагања цвијећа и  одавања почасти српским жртвама, поручио да морамо бити јединствени и истрајати у  очувању оног што смо наслиједили.

Дан Републике обиљежен је скромно и на заставама окићеном тргу Милоша Обилића у Братунцу, гдје је за грађане припремљено кувано вино.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници