ОДЛУКА О ослобађању предузетника од плаћања обавеза

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-154/20
Дана, 31.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 31.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
О Д Л У К У
О ослобађању предузетника од плаћања обавеза 
 
Члан 1.
 
Овом Одлуком ослобађају се предузетници са подручја општине Братунац којима је Наредбом општинског штаба за ванредне ситуације о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020.године, бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.г. и бр.02-020-153/20 од 30.03.2020.године забрањен рад од плаћања обавеза и то за:
- Комуналне таксе на истакнуто пословно име
- Комуналне таксе за заузимање јавне површине
- Комуналне таксе на постављање рекламних паноа
- Одвоза смећа
- Таксе на бројило за потрошњу воде
Ослобађање од плаћања обавеза се односи на период од 15.03.2020. до 30.04.2020.године, са могућношћу укидања или продужења у зависности од развоја ситуације.
 
Члан 2.
 
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном Гласнику општине Братунац“.
   
 
                                                                                                                                               Командант штаба
                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                           Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници