Вијести

НАРЕДБао обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-16/20
Дана, 23.09.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 10. Закључка Републичког штаба бр.56-1/20 од 21.09.2020.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 23.09.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 24,00 часа у периоду до 12.10.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
Наведени објекти из претходног става морају бити затворени у 24 часа (без гостију) и није дозвољено „вријеме толеранције“.
 
Члан 2.
 
За трговинске и занатско предузетничке радње примјењује се радно вријеме прописано Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
Субјекти који пружају услуге из области угоститељства , умјетности и забаве (биоскопи и сл.) дужни су свој рад организовати према Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ од 21.09.2020.године и то:
-организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
-на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
 
Члан 4.
 
Забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична организована окупљања до 12.10.2020.године.
 
Забрањује се унутар и ван угоститељских објеката до 12.10.2020.године и то:
- Извођење музике уживо
- Постављање барских столова и столица
- Стајање за шанком и другим мјестима у објекту
- Коришћење наргила 
 
За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.56-1/20 од 21.09.2020.године.
 
Члан 5.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 6.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 5. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                              
 
Члан 7.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-15/20 од 02.09.2020.године.
.
Члан 8.
 
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном Гласнику општине Братунац“
 
 
                                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Директор братуначког Дома здравља Александар Васић информисао је данас чланове Штаба за ванредне ситуације о тренутном стању  везаном за епидемију вируса корона. Он је на редовној сједници Штаба истакао да у Братунцу, већ трећи дан, није регистрован ниједан случај заразе вирусом корна, као и да се ниједна особа не налази под надзором, односно   у кућној изолацији.

-Сва тестирана лица су негативна и нико није пријављен са симптомима, који указују на могуће присуство вируса. Има само сезонских алергијских реакција, па је повећан број дјеце на прегледима, рекао је Васић.

Штаб је данас, у складу са најновијим закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, донио одлуку о продужењу мјера заштите од ширења вируса корона до 12.октобра.

На данашњој сједници Штаба констатовано је да се у Братунцу редовно врши дезинфекција јавних површина и објеката, као и да надлежни органи редовно контролишу провођење мјера заштите од вируса корона на подручју ове општине.

Начелник општине Недељко Млађеновић упознао је чланове Штаба да се у свим братуначким школама редовно одвија настава, те да није забиљежен ниједан случај заразе вирусом корона запослених и ученика у локалним образовним установама. Он је рекао да све школе врше редовну дезинфекцију просторија и придржавају се препорука реосрног министарства, које се односе на организовање наставног процеса у ванредној ситуацији. 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Обавјештавамо све студенте који су се пријавили на Јавни позив за најуспјешније студенте у академској 2019/20.г.,а који су испуњавали услове конкурса,да ће им начелник општине Братунац Недељко Млађеновић, уручити новчане награде поводом Дана општине,25.09.2020.године у Биоскопској сали на свечаној сједници СО-е са почетком у 11,00 часова.

Прворангирани студенти од прве до шесте године добиће награде у висини од 200 КМ,док ће осталим студентима бити уручене награде у висини од 100 КМ.

                                                                                                                    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

                                                                                                              И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Резултати Јавног позива за најуспјешније студенте у академској 2019/20 г.            

                 за додјелу новчаних награда поводом Дана општине Братунац

НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ПРВЕ ГОДИНЕ

Николина (Милан ) Живановић

Факултет техничких наука-Биомедицинско инжењерство Нови Сад

Просјечна оцјена : 10,00

Андријана ( Милоје ) Алексић

Правни факултет Нови Сад

Прва година,просјечна оцјена 10,00

НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ДРУГЕ ГОДИНЕ

Александра ( Горан ) Лазаревић

Висока текстилна школа за дизајн Београд

Друга година,просјечна оцјена 9,95

НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ

Миломир ( Ненад ) Спајић

Факултет техничких наука- Електроника,енергетика Нови Сад

Просјечна оцјена : 9,63

НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ

Милица ( Миливоје ) Каретић

Факултет техничких наука- Инжењерство информационих технолог. Нови Сад

Просјечна оцјена 9,45

НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ШЕСТЕ ГОДИНЕ

Анђела (Жељко) Ђокић

Медицински факултет Крагујевац

Просјечна оцјена 9,80

 

Студенти који су се пријавили на Јавни позив и испуњавају услове,а нису рангирани у претходних пет категорија (новчана награда од 100,00КМ):

Соња (Миле ) Вајкановић

Саобраћајни факултет Београд

Прва година ,просјечна оцјена 9,73

Сара (Милован ) Тимотић

Медицински факултет Нови Сад

Прва година,просјечна оцјена 9,43

Драгана ( Драган ) Јеркић

Рударско геолошки факултет Београд

Прва година,просјечна оцјена 9,30

Борјан ( Далибор ) Шаренац

Факултет техничких наука Рчунарство и информатика Нови Сад

Прва година,просјечна оцјена 9,25

Сандра ( Момир ) Перић

ФТН Инжењерство заштите животне средине Нови Сад

Прва година,просјечна оцјена 9,25

Сара (Драган ) Тодоровић

ФТН Мехатроника Нови Сад

Прва година,просјечна оцјена 9,20

Његош (Лука) Благојевић

ФТН Софтверско инжењерство и информационе техн. Нови Сад

Друга година,просјечна оцјена 9,79

 

Лука ( Бранислав ) Танасијевић

ФТН Грађевински факултет Нови Сад

Друга година,просјечна оцјена 9,57

Ивана ( Славиша ) Јанковић

Физички факултет Београд

Друга година,просјечна оцјена:9,40

Крстина ( Недељко ) Млађеновић

Медицински факултет Специјална едукација и рехабилитација Нови Сад

Друга година,просјечна оцјена:9,35

Никола ( Зоран ) Турунташ

ПМФ Хемија Нови Сад

Друга година,просјечна оцјена :9,00

Илија ( Зоран ) Симић

Висока школа електротехнике и рачунарства Београд

Трећа година,просјечна оцјена:9,00

Невена ( Михајло ) Ћирковић

Медицински факултет Фоча

Четврта година,просјечна оцјена: 9,33

Љиљана (Драган) Васиљевић

Медицински факултет Београд

Четврта година,просјечна оцјена: 9,29

Валерија ( Чедомир ) Павловић

Медицински факултет Нови Сад

Четврта година,просјечна оцјена:9,24

Спасоје ( Лука ) Благојевић

Факултет пословне економије Бијељина

Четврта година,просјечна оцјена:9,11

Маријана ( Раде ) Грујичић

Филозофски ф. Српски језик и књижевност Источно Сарајево

Четврта година,просјечна оцјена:9.08

Милош (Јован) Остојић

Медицински факултет Нови Сад

Четврта година,просјечна оцјена :9,38

                         

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                        

                                                                                                        Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш. с.р.

ОПШТИНА БРАТУНАЦ ОРГАНИЗУЈЕ СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
У циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари Општинска управа Братунац проводи систематску дератизацију на подручју општине Братунац  у периоду од 28.09.2020. до 07.10.2020. године.
 
Систематском дератизацијом обухватај се: индивидулна домаћинства са пратећим објектима, стамбени фонд у друштвеном власништву-зједничке просторије, индивидуалне занатске, трговинске и угоститељске радње, објекти радних организација, објекти установа (школске, предшколске, културне и вјерске), зелене и друге површине, отворени кнали и водотокови, канализациона мрежа и сви остали објекти и површине на подручју општине Братунац гдје постоји могућност присуства глодара.
 
Систематску дератизацију на подручју општине Братунац вршиће предузеће за санитарно еколошку заштиту, производњу, трговину услуге и промет „Санитарац“ из Власенице, које је одабрано за вршење ове услуге у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Ово предузеће ће припремити најквалитетније материјале за дератизацију у количини довољној за максималан успијех акције, а која неће еколошки нарушити човјекову околину, здравље људи и домаћих животиња.
 
Општина Братунац ће финансирати систематску дератизацију за комплет канализациону мрежу са свим шахтовима, све основне школе и средњу школу, обале ријеке Глогове и Крижевице, објекат црвеног крста, зелене и друге јавне површине,  Дом здравља Братунац, зграду Територијалне ватрогасне јединице Братунац, објекат Дома културе – просторије у власништву општине Братунац, као и остале површине и објектe којима газдује општина.
 
Остали корисници систематске дератизације сами ће сносити трошкове према важећем цјеновнику Предузећа за санитарно еколошку заштиту, производњу, трговину услуге и промет „Санитарац“ Власеница из Власенице.
 
Надзор над извођењем систематске дератизације вршиће надлежна инспекција Општинске управе Братунац.
 
Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су омогућити несметано вршење услуга на обавезној систематској дератизацији.
 
Све информације о систматској дератизацији могу се добити у  Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Братунац у времену од 07,00 до 15,00 часова. Контакт тлефони: 056/411-097  и 056-411-037.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници