Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Набавке изузете од ЗЈН 2016

Набавке изузете од ЗЈН 2016

Аутор Администратор дана .

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиÅ¡те понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
1 услуге Послови противградне заштите у 2016.год. Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП "ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА" А.Д. Градишка 18.000,00 КМ 08.01.2016.
2. робе Набавка образаца за матичну службу Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" 1.918,90 КМ 18.01.2016.
3. услуге Објава исправке за обавјештење о набавци у отвореном поступку јавне набавке услуга "Надзор над изградњом објекта Дом здравља у Братунцу" Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 44,44 КМ 17.02.2016.
4. услуге Геодетско-катастарске услуге, провођење промјене Члан 10. Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 95,29 КМ 24.01.2016
5. услуге

Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2016 год.

Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 326,46 КМ 04.02.2016
6. услуге Геодетско-катастарске услуге, канцеларијска обрада Члан 10. Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 112,40 КМ 05.02.2016
7. услуге Поштанске услуге за јануар 2016 год. Члан 10. Став (1)Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 578,31КМ 08.02.2016
8. услуге Геодетско-катастарске услуге, идентификација парцела, уплањење објекта колект.становања Члан 10. Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 184,00 КМ 09.02.2016
9. Услуге Објава Јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Српске Члан 10.Став (1)Тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 371,80 КМ 10.02.2016.
10. услуге Обнова три лиценце за сертификованог рачуновођу Члан 10.Став (1)Тачка д) Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Бања Лука 51,28 КМ 08.02.2016.
11. услуге

Телекомуникационе услуге за

јануар 2016 год.

Члан 10. Став (1)Тачка д) М:Тел а.д. Бања Лука 1.233,65 КМ 09.02.2016
12. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2016 год. Члан 10. Став (1)Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 16.958,86 КМ 08.02.2016
13. робе Набавка штампаног издања Службеног гласника Републике Српске-годишња претплата Члан 10.Став (1)Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС 1.500,00 КМ 04.03.2016.
14. робе Набавка штампаног издања Службеног гласника БиХ - полугодишња претплата Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ   Сарајево 102,56 КМ 26.02.2016.
15. услуге Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП НИО Службени гласник БиХ Сарајево 83,76 КМ 14.03.2016.
16. услуге Набавка услуга оглашавања- објаве обавјештења о набавци за  поступак јавне набавке услуга "Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац" Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП НИО Службени гласник БиХ Сарајево 83,76 КМ 21.03.2016.
17. услуге Поштанске услуге за фебруар 2016 год. Члан 10. Став (1)Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 1553,40 КМ 07.03.2016
18. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар 2016 год. Члан 10. Став (1)Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 14967,08 КМ 08.03.2016
19. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар 2016 год. Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 468,09 КМ 09.03.2016
20. услуге

Телекомуникационе услуге за

фебруар 2016 год.

Члан 10. Став (1)Тачка д) МТЕЛ а.д. Бања Лука 1454,92 КМ 10.03.2016
21. услуге Геодетско-катастарске услуге - Промјена насловних страна, Упис предбиљежбе у ЗК Члан 10. Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 470,00 КМ 14.03.2016
22. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа, пос.листова и копије кат.плана Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 91,00 КМ 01.04.2016
23. услуге Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у Службеном гласнику БиХ Члна 10.Став (1) Тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Сарајево 83,76 КМ 11.04.2016.
24. услуге Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Сарајево 83,76 КМ 21.04.2016.
25. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за март 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 356,21 КМ 06.04.2016
26. услуге Геодетско-катастарске услуге - књижење некретнина Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 111,93 КМ 06.04.2016
27. услуге Поштанске услуге за март 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 1.148,00 КМ 07.04.2016
28. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2016 год. Члан 10.Став(1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 14.000,00 КМ 07.04.2016
29. услуге Телекомуникационе услуге за март 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел а.д. Бања Лука 1.567,67 КМ 07.04.2016
30. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа Листова непокретности и ЗКУ Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 75,00 КМ

19.04.2016

31. робе Службени гласник РС на ЦД-у за 2014 и 2015 год. Члан 10.Став (1) Тачка д)

ЈУ "Службени гласник РС"

Бања Лука

34,06 КМ 21.04.2016
32. услуге Поштанске услуге за април 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 617,20 КМ 10.05.2016
33. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 656,17 КМ 10.05.2016
34. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 12.618,57 КМ 10.05.2016
35. услуге

Телекомуникационе услуге за април

2016 год.

Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел а.д. Бања Лука 1.407,51 КМ 12.05.2016
36. услуге Геодетско-катастарске услуге - Уплањење објекта социјалног становања Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 112,00 КМ

16.05.2016

37. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа и копије катастарског плана Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 254,00 КМ 17.05.2016
38. услуге Геодетско-катастарске услуге - Формирање грађевинске парцеле Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 67,00 КМ 26.05.2016
39. усллуге објава извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 31.12.2015.год. у Службеном Гласнику РС Члан 10.Став (1) Тачка д)

ЈУ Службени гласник РС Бања Лука

76,92 КМ 24.05.2016.
40. услуге објава јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС Бања Лука 491,45 КМ 27.05.2016.
41. услуге Геодетско-катастарске услуге - Уплањење објеката Члан 10. Став (1 Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,ПЈ Братунац 240,00 КМ 13.06.2016
42. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисра Општинска управа Братунац, за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 9719,01 13.06.2016
43. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 368,53 13.06.2016
44. услуге Телекомуникационе услуге за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1509,39 13.06.2016
45. услуге Поштанске услуге за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске ад Бања Лука 430,07 13.06.2016
46. услуге Поштанске услуге за јун 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске ад Бања Лука 314,00 06.07.2016
47. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д)

РЈ"Електродистрибуција"

Братунац

7301,86 07.07.2016
48. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2016 Члан 10.Став(1)  Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 938,19 07.07.2016
49. услуге Телекомуникационе услуге за јун 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1644,86 11.07.2016
 50. услуге набавка образаца прописаних Правилником о образцима матичних књига, регистара матичних књига, извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења  Члан 10) став (1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС 1923,22 27.07.2016.
51. услуге Геодетско-катастарске услуге - Издавање листа непокретности, израда копије плана Члан 10. Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 29,00 02.08.2016
52. услуге Поштанске услуге за јул 2016 Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 404,10 04.08.2016
53. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 547,96 08.08.2016
54. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 8336,20 10.08.2016
55. услуге Телекомуникационе услуге за јул 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1592,60 10.08.2016
56. услуге Геодетско-катастарске услуге, провођење поступка укњижења права располагања имовином Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 45,00 26.08.2016
57. услуге Геодетско-катастарске услуге - издавање Листова непокретности Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 270,00 29.08.2016
58. услуге Поштанске услуге за август 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске ад Зворник 389,48 06.09.2016
59. услуге Геодетско-катастарске услуге,провођење поступка укњижења права располагања имовином, етажирање зграде Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 372,00 07.09.2016
60. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за август 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 719,51 07.09.2016
61. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисира Општинска управа Братунац, за август 2016 год.  Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 9345,96 08.09.2016
 62. услуге Телекомуникационе услуге за август 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1712,10 12.09.2016
 63. услуге Геодетско-катастарске услуге, провођење поступка укњижења права располагања имовином Члан 10.Став (1)  Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне псолове, ПЈ Братунац 50,00 20.09.2016
64. услуге Геодетско-катастарске услуге, снимање тлоцрта зграде Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа уа геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 693,00

27.09.2016

65. услуге Поштанске услуге за септембар 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Зворник 322,60 05.10.2016
66. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за септембар 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП Рад Братунац 617,10 06.10.2016
67. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за септембар 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ Електродистрибуција Братунац 11032,16 10.10.2016
68. услуге Геодетско-катастарске услуге, етажирање зграде Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 407,00 12.10.2016
69. услуге Телекомуникационе услуге за септембар 2016 год. Члан 10.Став(1)  Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1691,51 13.10.2016
70. услуге Геодетско-катастарске услуге, Провођење поступка укњижења права располагања имовином Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 84,66 14.10.2016
71. услуге Геодетско-катастарске услуге, издавање листа непокретности Члан 10.Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне псолове, ПЈ Братунац 73,39 17.10.2016
 72. робе Полугодишња претплата за набавку једног примјерка штампаног уздања "Службеног гласника БиХ" за 2016.год.  Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 102,56 28.09.2016.
73. услуге геодетске услуге-провођење поступка укљижавања власништва права располагања имовином по уговору Члан 10. Став (1)Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско правен послове ПЈ Братунац 67,84 28.10.2016.
74 . услуге телекомуникационе услуге за мјесец октобар 2016 Чна 10.Став (1)  Тачка д) Мтел А.Д. Бања Лука 1611,46 14.11.2016.
75. услуге Поштанске услуге за мјесец октобар 2016 Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 386,74 07.11.2016.
76. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске управа Братунац за мјесец октобар 2016.год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "РАД" Братунац 706,28 04.11.2016-
77. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвјету, зграду општине Братунац, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске упрва Братунац за мјесец октобар 2016.год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Братунац 17.612,98 08.11.2016.
78. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец новембар 2016 год.- Члан 10.Став (1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Братунац

16.309,13

 

07.12.2016.
79. услуге Телекомуникационе услуге за мјесец новембар 2016.год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел  АД Бања Лика 1623,48 12.12.2016.
80. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске управа Братунац за мјесец новембар  2016.год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 541,95 06.12.2016
81. услуге геодетске услуге-провођење поступка укљижавања власништва права располагања имовином по уговору Члан 10.Став (1).Тачка д) Републичка управа за геодестке и имовинско працвне послове ПЈ Братунац 111,93 08.12.2016.
82. услуге геодетске услуге-провођење поступка укљижавања власништва права располагања имовином по уговору Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове-ПЈ Бтазунац 71,11 15.12.2016.
83. услуге Поштанске услуге за мјесец новембар 2016.год. Члан 10.Став (1) Тачка д) `Поште Српске АД Бања Лука 388,20 08.12.2016.
84. робе Набавка образаца прописаних Правилником о образцима матичних књига, регистара матичних књига, извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења (Сл.Гласник РС бр.54/10 и 86/12) за потребе рада матичара у Одјељењу за општу управу Општинске управе Братунац Члан 10.Став (1) Тачка д) Јавна установа Службени гласник Републике Српске 2.632,67 27.12.2016.
85. услуге Поштанске услуге за мјесец децембар 2016.год. Члан 10. Став (1)Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 498,25  10.01.2017.
86. услуге Телекомуникационе услуге за мјесец децембар  2016.год. Члан 10. Став (1)Тачка д) Мтел  АД Бања Лика 1.554,21 12.01.2017.
87. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец децембар 2016 год. Члан 10. Став (1)Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Братунац 18.805,95 11.01.2017.
88. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ТВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинске управа Братунац за мјесец децембар  2016.год. Члан 10. Став (1)Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 490,85 13.01.2017.