Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Набавке изузете од ЗЈН за 2017. годину

Набавке изузете од ЗЈН за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
1.  услуге  Набавка послова противградне заштите за подручје општине Братунац у 2017.години Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Противградна превентива РС" АД Градишка   18.000,00 КМ 03.01.2017.
2. услуге Телекомуникационе услуге за  јануар  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел АД Бања Лука 1.442,11 КМ 10.02.2017.
3. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2017 год.
Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац  533,34  КМ 03.02.2017.
4. робе Полугодишња претплата за службени лист БиХ Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново Сарајево 102,56 КМ 24.01.2017.
5. услуге објава обавјештења о набавци у службеном Гласнику БиХ за отворени поступак јавне набавке  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 24.01.2017.
6. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јануар 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 19.298,00 КМ 08.02.2017.
7. услуге Поштанске услуге за јануар 2017.год. Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 412,80 КМ 08.02.2017.
8. робе  Годишњ претплта за Службени Гласник РС  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС Бања Лука 1.722,22 КМ 24.02.2017.
9. услуге Услуге кориштења поштанског фаха Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  100,00 КМ 02.03.2017.
10. услуге Објава Јавног огласа за избор и именовање два члана Општинске изборне комисије Братунац у Службеном гласнику РС Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 384,62 КМ 02.03.2017.
11. услуге Објава јавног конкурса за избор и именовање секретра СО-е Братунац и начелника одјељења Општинске управе Братунац у Службеном гласнику РС Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 555,56 КМ 02.03.2017.
12.  услуге Телекомуникационе услуге за  фебруар  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.566,47 КМ 10.03.2017.
13. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  фебруар 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 16.702,71 КМ 09.03.2017.
14. услуге Поштанске услуге за фебруар  2017.год. Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  309,08 КМ 08.03.2017.
15. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар  2017 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац  498,90 КМ 07.03.2017.
16. услуге бјава обавјештења о набавци у службеном Гласнику БиХ за отворени поступак јавне набавке  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 10.03.2017.
17. услуге  бјава обавјештења о додјели уговора у службеном Гласнику БиХ за преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 17.03.2017.
18. Услуге Израда плана за локалитет нови мост Братунац-Љубовија Члан 10. Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 190,00 КМ 14.03.2017.
19. Услуге Издавање листа непокретности и израда копије катастарског плана  Члан 10. Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 29,00 КМ 28.03.2017.
20. Услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за март  2017 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 863,67 КМ 10.04.2017.
21. Услуге Поштанске услуге за март 2017.год Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  578,10 КМ 10.04.2017.
22. Услуге Телекомуникационе услуге за  март  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.845,27 КМ 14.03.2017.
23. Услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  март 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 14.055,70 КМ 06.04.2017.
24. услуге Услуге објаве обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине Братунац  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 19.05.2017.
25. услуге Услуге објаве обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга одлагања отпада, канализационе услчуге и друге санитарне услуге Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 19.05.2017.
26. услуге Услуге објаве јавних конкурса у Службеном Гласнику РС Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 974,36 КМ 23.05.2017.
27. услуге  Услуге издавања копије катастарског плана и листа непокретности Члан 10. Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 80,00 КМ 22.05.2017.
28. услуге услуге објаве извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 31.12.2016.год. у Службеном гласнику РС Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 85,47 КМ 29.05.2017.
29. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април  2017 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 560,01 КМ 13.05.2017.
30. услуге Телекомуникационе услуге за  април 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1489,19 КМ  13.05.2017.
31. услуге Поштанске услуге за април  2017.год Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  336,70 КМ 13.05.2017.
32. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  април  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 12.679,08 КМ 13.05.2017.
33. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мај 2017 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 939,13 КМ 02.06.2017.
34 услуге Поштанске услуге за мај  2017.год Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 416,44 КМ 06.06.2017.
35. услуге  Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  мај  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 9.792,09 КМ 07.06.2017.
36. услуге Телекомуникационе услуге за  мај 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1687,58 КМ 13.06.2017.
37. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јун  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 7.811,82 КМ 10.07.2017.
38. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2017 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 876,15 КМ 10.07.2017.
39. услуге Телекомуникационе услуге за  јун 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1625,83 КМ 13.07.2017.
40. услуге  Услуге издавања копије катастарског плана  Члан 10. Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука

16,00 КМ

12.07.2017.
41 услуге Поштанске услуге за јун  2017.год Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 412,40 КМ 06.07.2017.
42. услуге Услуге издавања копије катастарског плана  Члан 10. Став 1) Тачка д)
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука
105,00 КМ 25.07.2017.
43. услуге  Услуге израде листова непокретности  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука

154,00 КМ

17.08.2017.
44. Услуге Услуге израде листа непокретности и земљишно књижног улошка Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 30,00 КМ 03.08.2017.
45. услуге Услуге идентификације парцела старог и новог премјера Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 7,00 КМ 03.08.2017.
46. услуге поштанске услуге за мјесец јул 2017.год.  Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 342,05 КМ 04.08.2017.
47. робе Полугодишња претплата на један примјерак штампаног издања Службеног Гласника БиХ Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево 102,56 КМ 02.08.2017.
48. услуге Телекомуникационе услуге за  мјесец јул 2017 год Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.697,73 КМ 11.08.2017.
49. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јул  2017 год Члан 10.Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 8.995,66 КМ 09.08.2017.
50. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јул 2017 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 1083,26 КМ 10.08.2017.
51. услуге  поштанске услуге за мјесец  август 2017.год.  Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 526,00 КМ 06.09.2017.
52. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  август  2017 год Члан 10.Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 9.384,71 КМ 06.09.2017.
53. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  август 2017 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 697,29 КМ 07.09.2017.
54. услуге  Објава Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Братунац и непопуњених мјеста чланова управних одобра ЈУ чији је оснивач општина Братунац у Службеном гласнику РС Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 452,99 КМ 08.09.2017.
55. услуге Услуге израде посједовног листа  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 15,00 КМ 06.09.2017.
56. услуге услуге израде копије плана, посједовних листова и зк извадака Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 100,00 КМ 04.09.2017.
57. услуге Телекомуникационе услуге за  мјесец август  2017 год Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.644,80 КМ 12.09.2017.
58. услуге Услуге вршења условне деобе земљишта Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 260,00 КМ 12.09.2017.
59. услуге Услуге вршења условне деобе земљишта Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 508,00 КМ 12.09.2017.
60. услуге Набавка образаца за матичну службу Општинске управе Братунац  Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 3.513,05 КМ 16.10.2017.
61. услуге  Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  септембар 2017 год. Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 1.670,81 КМ 06.10.2017.
62. услуге  Телекомуникационе услуге за  мјесец септембар  2017 год Члан 10.Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.561,44 КМ 09.10.2017.
63. услуге поштанске услуге за мјесец  септембар  2017.год.  Члан 10.Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 485,96 КМ 04.10.2017.
64. услуге  Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  септембар  2017 год Члан 10.Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 11.392,42 КМ 09.10.2017.
65. услуге услуге провођења поступка укњижења права располагања по уговору  Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 136,65 КМ 06.10.2017.
66. услуге објава Јвног огласа за избор и именовање два члана Општинске изборне комисије Братунац Члан 10.Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 482,91 КМ 05.10.2017.
67. услуге услуге издавања земљишно-књижних извадака Члан 10.Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 44,00 КМ 03.10.2017.
68. услуге поштанске услуге за мјесец  октобар   2017.год.  Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 350,90 КМ 07.11.2017.
69. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  октобар            2017 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 378,92 КМ 08.11.2017.
70. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  октобар  2017 год Члан 10.Став (1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 15.819,56 КМ 08.11.2017.
 71. услуге   Телекомуникационе услуге за  мјесец октобаар  2017 год Члан 10.Став (1) Тачка д)  Мтел   АД Бања Лука  1505,96 КМ 13.11.2017. 
72. услуге услуге укњибе права својине Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука ПЈ Братунац 50,00 КМ 24.11.2017.
73. услуге услуге израде земљишно-књижног извадка Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука ПЈ Братунац 15,00 КМ 20.11.2017.
74. услуге услуге идентификације катастарске парцеле  Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука ПЈ Братунац 26,00 КМ 22.11.2017.
75. услуге Услуге укњижбе права својине Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука ПЈ Братунац 150,00 КМ 24.11.2017.
 76. услуге израда копије катастарског плана  Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука ПЈ Братунац  52,00 КМ 22.12.2017. 
77. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  новембар 2017 год Члан 10.Став (1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 16861,51 КМ 11.12.2017.
78. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  новембар             2017 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 443,05 КМ 13.12.2017.
79. услуге поштанске услуге за мјесец  новембар   2017.год.  Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 595,53 КМ 08.12.2017.
80. услуга Телекомуникационе услуге за  мјесец новембар  2017 год Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.663,94 КМ 13.12.2017.
81. услуге Телекомуникационе услуге за  мјесец децембар  2017 год Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лука 1.441,01 КМ 15.01.2018.
82. услуге  поштанске услуге за мјесец децембар 2017.год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 394,60 КМ 08.01.2018.
83. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  децембар             2017 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 527,88 КМ 07.01.2018.
84. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  децембар 2017 год Члан 10.Став (1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 19.399,75 КМ 12.01.2018.