Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Проведени поступци по ЗЈН за 2017. годину

Проведени поступци по ЗЈН за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1.

 03121210-0   цвјетни аранжмани 

набавка и испорука природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац у 2017.години

 133-8-1-11/17

директни споразум

 1.СЗТР Цвјећара "Мимоза"

2.4500868100009

3.Братунац

 1.  1.450,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

     19.01.2017.    
2.

65000000 комуналне услуге

услуге одвоза отпада из зграде општине Братунац и ТВЈ Братунац

133-8-2-10/17

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа" 

2.4401438580009

3. Братунац

1.   3.776.40 КМ

2.  12 мјесеци

3.  

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2017.    
3.

60000000-8  превозне услуге

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац

133-8-2-12/17   директни споразум 

1. ДОО "Роћко" 

2. 4401438150004

3. Братунац

1.  1.70,00 КМ

2. 5 мјесеци

3. превоз се врши сваким радним даном 

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2017.    
4.

34352000-9 гуме за висока оптерећења

набавка гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач

133-8-1-13/17 

директни споразум

1.ТЗР "Пнеуматик" 

2.4508444390008

3. Братунац

1.  1.487,20 КМ

2. 10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.

    30.01.2017.    

5. 

 

66510000-8  услуге осигурања

услуге осигурања радника и имовине

133-8-2-14/17 

директни споразум

1. АД "Атос осигурање"

2.4400423690006

3. Бијељина

1.   1.522,85 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне полисе

5.

    30.01.2017.    
6.

15000000-8 храна,пиће,дуван и сродни производи 39830000-9 производи за чишћење

Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл

133-7-1-4/17

конкурентски захтјев за достављање понуде

1. ТР "Роле" 

2.4507940590002

3. Братунац

1.  15.968,10 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    08.02.2017.    
7.

50000000-5  услуге поправака и одржавања

услуге поправке грејних топова

133-8-2-17/17 

директни споразум

1.ДОО "LORENCIC"

2. 4201247330003

3. САРАЈЕВО ЦЕНТАР

1.  725,10 км

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре за пружање услуге

 

    27.02.2017.    
8.

79341000-6  услуге оглашавања 

објава јавног огласа за избор два члана Општинске изборне комисије

133-8-2-18/17 директни споразум

1.Н.И.Г.Д. "Дневне независне новине"

2. 4400848860002

3.Бања Лука

1.  500,00 КМ

2.1. дан

3. 1 дан

4. прије објаве игласа

    27.02.2017.    
9.

79341000-6  услуге оглашавања 

услуге објаве Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е и начелника одјељења 

133-8-2-19/17

директни споразум

1. "Глас Српске" АД

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1.  495,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. 1 дан 

    28.02.2017.    
10.

32552110-1 

бежични телефонски апарати

набавка бежичног телефона за потребе рада Општиснке управе Братунац

133-8-1-20/17

директни споразум

1. ДОО "КОПИТРЕЈД" 

2. 4400430120002

3. Бијељина

1. 118,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана 

4. 30 дана од дана испостављања фактуре 

5.

    02.02.2017.    
10.

92220000-9   телевизијске услуге

услуге медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије

133-4-2-16-5-12/17

преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 

1. ДОО "РТВ БН"

2. 4400330920001

3 Бијељина

1.10.256,40 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. мјесечно плаћање до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец

5.

    01.03.2017.    
11.

39715240-1  електрични уређаји за гријање простора 

набавка и испорука електричних конвектора за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-21/17

директни споразум

1.ДОО "Термо-клима"

2.4401161170002

3. Лакташи 

1. 4.629,73 КМ

2. 30 дана 

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испоруке робе

5.24 мјесеца

    16.02.2017.    
12.

50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге

50116500-6 услуге поправака гума, укључујући монтаажу и центрирање

вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила Општинске управе Братунац

133-8-2-22/17

директни споразум 

1. ЗР "Пнеуматик плус"

2.4500854060004

3. Братунац

1. 1155,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    17.02.2017.    
13.

30237131-6 електронске картице

набавка картица за потребе рада матичне службе 

133-8-1-23/17

директни споразум 

1. ДОО "Ланако"

2.4400853190007

3. Бања Лука 

1. 136,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рчуна

5.

    16.02.2017.    
14.

66514110-0 услуге осигурња моторних возила 71631200-2 услеге техничког прегледан возила

услуге осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац

133-8-2-24/17 директни споразум

1."Атос осигурање" АД

2.4400423690006

3. Бијељина

1.5.593,47КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    27.02.2017.    
15.

34300000-0 дјелчови и прибор за возила и њихове моторе

набавка опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац

133-8-1-25/17

директни споразум

1.ЗР "Аутосервис Буги"

2. 4507424580009

3. Братунац

1. 1.751.50 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

 

    28.02.2017.   .
16.

71248000-8  надзор пројеката и документација

услуге надзора над израдом шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине Братунац

133-8-2-26/17 

директни споразум

1. ЈПШ "Шуме РС" АД

2.4400632340004

3. Соколац 

1. 4.000,00 КМ

2. до 30.06.2017.

3. до 30.06.2017.

4. 30 дана од дана примопредааје шумско-привредне основе

5.

 

    02.03.2017.    
17.

50110000-9 услуге поправљања и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

услуге одржавања и поправке моторних возила Општиснек управе Братунац

133-8-2-27/17

директни споразум

1.ЗР "Аутосервис Голф"

2.4500848920000

3. Братунац

1. 5.910.02 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    20.03.2017.    
18.

92210000-6 радијске услуге

услуге медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем локалног радија

133-8-2-30/17

директни споразум

1. Удружење "Пријатељи Сребренице"

2.4401830780008

3.Сребреница

1.6.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

    30.03.2017.    
19.

45233294-6        постављање путне саобраћајне сигнализације

 радови на изради хоризонталне сигнализације на градским улицама у Братунцу

133-8-3-31/17 

директни споразум

1. "Сигнал -пром" ДОО

2.4403982360007

3. Зворник

1.  5.921,00 КМ

2.

3.  20 дана од дана увођења извођача у посао

4. 30 дана од дана примопредаје радова

5.6 мјесеци

    10.04.2017.    
20.

 30120000-6   опрема за фотокопирање и штампање

набавка фотокопир апарата за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-32/17

директни споразум

1. ДОО "Copitrade"

2.4400430120002

3.Бијељина 

1. 5.500,00 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци

     10.04.2017.    
21.

79100000-5   правне услуге

 

услуге ангажовања адвоката 

133-8-2-33/17

директни споразум 

1. Адвокат Готовац Јово Драган

2.4500787280002

3. Зворник 

1. 6.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3.

4.30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    06.04.2017.    
22.

45000000-7 грађевински радови   45233141-9  радови на одржавању путева   90620000-9  услуге чишћења снијега

ЛОТ1: текуће  одржавање путева на подручју општине Братунац

ЛОТ 2: зимско одржавање путева на подручју општине Братунац

133-7-3-28/17

конкурентски захтјев

1. ДОО "Тренд"

2.4401888350003

3. Братунац

ЛОТ 1:

1.59.500,00 КМ

2. 12 мјесеци

3.  12 часова од добијања налога

4.  30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5. 12 мјесеци од дана пријема радова

ЛОТ 2:

1.12.620,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци од дана добијања захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

 

    25.04.2017.    
23.

66113000-5  услуге одобравања кредита

одобравање кредита за кредитно задужење општине Братунац у сврху финансирања капиталних пројеката

133-1-2-2-5-16/17

отворени поступак 

1. НЛБ Развојна банка АД

2.  4400949970003

3. Бања Лука

1. 1.539.747,21 КМ

2. 66 мјесеци

3.

4. 66 мјесеца

5.

    25.04.2017.    
24. 90511000-2 услуге сакпуљања отпада   90611000-3  услуге чишћења улица    77310000-6  услуге садње и одржавања зелених површина

133-1-2-15-5-17/17

отворени поступак

1. АД "Градска чистоћа"

2.  4401438580009

3.  Братунац

1. 72.603,72 КМ

2. 12 мјесеци

3.  12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5. 

    10.04.2017.    
25.

72400000-4 услуге интернета 

набавка услуга коришћења и одржавања интернета 

133-8-2-35/17

диртектни споразум

1. ДОО "Онди"

2. 4210121490004

3. Тузла

1.  3.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    03.05.2017.    
26.

55320000-9 услуге послуживања оброка 

угоститељске услуге за обиљежавање славе општине Братунац

133-8-2-36/17

директни споразум

1. УР "Ловац"

2. 4509278060009

3. Братунац

1. 1.128,00 КМ

2. 30 дана

3. 1 дан

4.30 дана од дана испостављања рачуна 

5.

    05.05.2017.    
27.

79341000-6  услуге оглашавања

услуге објаве јавних конкурса у дневном листу Глас Српске

133-8-2-37/17

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 1.125,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. 1 дан

5.

    17.05.2017.    
28.

50232100-1 услуге одржавања уличне расвјете

одржавање и санација јавне расвјете

133-7-2-34/17

конкурентски захтјев 

1. ЗР "Дан"

2.4508332910009

3. Братунац

1.  17035,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    29.05.2017.    
29.

30230000-0 рачунарска опрема

набавка и испорука потрошног материјала за компјутере и копир апарате 

133-8-1-41/17

директни  споразум 

1. ДОО "Copitarde"

2. 4400430120002

3. Бијељина

 

1. 5.927,80 КМ

2.12 месеци

3. 1 дан од дана добијања сваког појединаачног захтјева

3. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    07.06.2017.    
30.

44100000-1   грађевиснки материјал и придружени артикли 

набавка и испорука грађевинског материјала за потребе расељених лица, повратнике и социјалне кориснике на подртучју општине Братунац

133-7-1-38/17

конкзрентски захтјев 

1.  ЗТР"БОБАН-Д" 

2.4509567500009

3. Братунац

1. 29.224,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 1 дан од добијања сваког појединачног зтахтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5. 12 мјесеци

    19.06.2017.    
31.

79956000-0 услуге организовања излођжби и сајмова

опремање спортске дворане сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора

133-7-2-29/17

конкурентски захтјев 

1. УД "Boms expo"

2. 4218002360004

3. Грачаница

1. 9.250,00

2. 6 дана

3. од 28.06. до 03.07.2017.

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

    29.05.2016.    
32.

85200000-1 ветеринарске услуге

133-7-2-39/17 услуге хватања паса луталица на подручју општине Братунац

133-7-2-39/17

конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЈК "Глог" ДОО

2. 4403175380002

3.Источни Стари Град

1.17.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    20.06.2017.    
33.

98390000-3 остале услуге

услуге изнамљивања бине са освјетљењем и разгласом

133-8-2-44/17

директни споразум

1. "М-соунд" С.П.

2.4700643830007

3. Брчко Дистрикт

1.3.000,00 КМ

2. 2 дана

3. 2 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5. 

    25.05.2017.    
34.

34300000-0 дијелови и прибор за возила и њихове моторе

набавка опреме за Територујалну ватригасну јединицу Братунац

133-8-1-45/17

дитректни споразум

1. ТР "БУГИ"

2. 4500859450005

3.бРАТУНАЦ

1. 3840,26

2.5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    22.06.2017.    
35.

45450000-6 остали завршни грађевински радови 

радови на одржавању стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица и социјалних корисника 

1.133-8-3-46/17

директни споразум

1. ДОО "Прогрес"

2. 4400264440001

3.Братунац

1.5.978,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    22.06.2017.    
36.

55310000-6 услуге послуживања у ресторанима

угоститељске услуге за потребе организовања Сајма Дани малине Братунац 2017

133-8-2-47/17

директни споразум

1. ДОО "Видо-пром" 

2. 4400264950000

3. Братунац

1.3.000,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

 

    22.06.2017.    
37.

98390000-3 остале услуге

 услуге израде награда за Сајам "Дани малине Братунац 2017"

133-8-2-48/17

директни споразум

1. ДОО "Еурофер"

2. 4209294210009

3. Тузла

1.1.368,00 КМ

2.  7 дана

3. 7 даана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5. 

    2.06.2017.    
38.

50000000-5  услуге поправка и одржавања

одржавање и санација ријечних корита на подручју општине Братунац

13-7-2-40/17

конкурентски захтјев

1. ДОО "МВД" 

2.4400262660004

3. Братунац

1.34.589,17 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    30.06.2017.    
39.

71355200-3 катастарски премјери

набавка услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-52/17

директни споразум

1.ЗР "ГЕОСИМ"

2.4501609470023

3. Братунац

1. 5.458,60 КМ

2. 6 мјесеци

3.6 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    23.06.2017.    
40.

92200000-3 услуге радија и телевизије

Медијско праћење одржавања Сајма "Дани малине Братунац 2017"

133-8-2-51/17

директни споразум

1.ДОО "Астра-медиа"

2. 4400369970006

3.Бијељина

1.500,00 КМ

2.10 дана 

3.10 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна 

5.

    11.07.2017.    
41.

392211240-1  здјелице

Набавка посуда за воће за потребе одржавања Сајма "Дани малине Братунац 2017"

133-8-1-50/17

директни споразум

1.  ДОО"Про-пак"

2.4209816870004

3. Тузла

1. 85,85 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

3. 30 дана од дана испостављања рачуна

    29.06.2017.    
42.

44112200-0 подне облоге

набавка и испорука грађевинског материјала за санацију спортске дворане СШЦ Братунац

133-8-1-49/17

директни споразум

1.ЗТР "Бобан Д"

2. 4509567500009

3. Братунац

1. 4536,92 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испоруке робе

5.12 мјесеци

 

    03.07.2017.    
43.

79800000-2 штампања и стим повезане услуге 

услуге штампања D-HOPE каталога за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-53/17 

директни споразум

1. СЗР "Штампарија Рогатица"

2.4501716980000

3.Рогатица

1. 2.990,00 КМ

2.6 дана 

3. 6 дана

4. 30 дана од дана завршетка услуга

5.

    26.06.2017.год.     
44.

03410000-7 дрво

набавка и испорука дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-56/17

директни споразум

1.ДОО "ГАМА-ПРОМ" 

2.4400265170008

3. Братунац

1.5.721,00 КМ

2.од 10.08.2017.до 31.122017.год.

3.3 дана од добијања сваке појединачне неруџбенице

4. 30 дана од дана достављања сваког појединчног рачуна

5. 

    10.08.2017.    
45.

90923000-3 услуге дератизације

услуге систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2017.год.

133-8-2-60/17

директни спотазум

1.ДОО "Санитарац"

2.4400272380000

3. Власеница

1. 2.980,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана достављања рачуна

5.

    21.08.2017.    
46.

60000000-8 превозне услуге

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац -Факовићи -Жлијебац

133-8-2-62/17

директни споразум

1. ДОО "Роћко"

2. 4401438150004

3. Братунац

1. 1.367,56 КМ

2. 4 мјесеца

3. 4 мјесеца

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне мјесечне фактуре

5.

    01.09.2017.    
47.

601820000-7

најам индустријских возила са возачем

рад виљушкара на утовару и истовару робе за одржавање XI Сајма "Дани малине Братунац 2017"

133-8-2-69/17

директни споразум

1. ДОО "ДРИНА ФРУИТ"

2. 4403771070002

3. Братунац

1.400,00 КМ

2. два дана

3.29. и 30.06.2017.

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5. 

 

 

    08.09.2017.    
48.

79341000-6

услуге оглшавања 

Објава јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља и непопуњених мјеста чланова управних одобра ЈУ чији је оснивач општина Братунац  у дневном листу 

133-8-2-67/17

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1.495,00 КМ

2. 1 дан

2. 1 дан

3. 1. дан

5.

    08.09.2017.    
49.

79341000-6

услуге оглшавања 

Објава јавног конкурса за избор и именовање чланова ОИК Братунац  у дневном листу 

133-8-2-68/17

директни споразум 

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1.495,00 КМ

2. 1 дан

2. 1 дан

3. 1. дан

5.

    02.10.2017.    
50.

79341000-6

услуге оглшавања 

Објава поништења јавног огласа  за избор и именовање чланова ОИК Братунац  у дневном листу 

133-8-2-66/17

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 135,00 КМ

2. 1 дан

2. 1 дан

3. 1. дан

5.

    06.09.2017.    
51.

79341000-6

услуге оглшавања 

Објава јавног огласа  за избор и именовање чланова ОИК Братунац  у дневном листу 

 133-8-2-65/17

директни споразум

 

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

 

1. 495,00 КМ

2. 1 дан

2. 1 дан

3. 1. дан

5.

     31.08.2017.    
52.

98390000-3

остале услуге 

услуге израде општинских признања која се додјељују поводом дана општине Братунац

133-8-2-70/17

директни споразум

1. ДОО "Еурофер"

2. 4209294210009

3. Тузла

1. 1.278,00 КМ

2.  5 дана

3.  5 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

 

 

  22.09.2017.    
53.

39100000-3 

намјештај

набавка и испорука опреме и дидактичког материјала за ОШ "Бранко Радичевић" Братунац 

 133-7-1-58/17

конкурентски захтјев 

 1. ДОО "DERBY TRADE"

2. 4600044980004

3.Брчко Дистрикт

 1.12.570,50 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

     29.09.2017.    
54.

35811100-3

ватрогасне униформе

набавка униформе и обуће за раднике Територијалне ватрогасне јединице Братунац

133-7-1-57/17

конкурентски захтјев 

1. ДОО "MILTEX"

2. 4400981780003

3. Бања Лука 

1. 6.647,85 КМ

2.30 дана

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    26.09.2017.    
55.

35111000-5

ватрогсна опрема

набавка ватрогасне опреме 

133-7-1-57/17

конкурентски захтјев 

1. ДОО "Техничка заштита" 

2.4400002910007

3.Добој

1.1.670,00 КМ

2.30 дана

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

     26.09.2017.    
56.

45000000-7

грађевински радови 

изградња гараже за ватрогасна возила ТВЈ Братунац

133-7-3-63/17

конкурентски захтјев 

1.  ЗР "ТИМ ГРАДЊА"

2. 4510352830006

3. Братунац

1. 132.806,80 КМ

2. 45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.12 мјесеци

     13.10.2017.    
57.

45000000-7 грађевински радови

изградња и реконструкција путева на подручју општине Братунац

133-7-3-61/17

конкурентски захтјев 

1. АД "Зворник путеви" 

2. 4400238870006

3. Зворник 

1. 59.823,94

2. 60 дана

3. 60 дана

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5. 12 мјесеци

    09.10.2017.    
58.

71320000-7 услуге техничког пројектовања

усклуге израде гласвног пројекта за изградњу пјешачке стазе у МЗ Глогова

133-8-2-75/17

директни споразум

1.ДОО "Путеви и улице"

2. 4403456630008

3. Бања Лука

1.-5.776,70 КМ

2. 45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    07.11.2017.    
59.

30237131-6     електронске картице

набавка Смарт картице за потребе матичне службе 

133-8-1-78/17

директни споразум

1. ДОО "Ланако"

2.4400853190007

3. Бања Лука 

1.34,15 КМ

2. 10 дана 

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

 

 

    01.12.2017.    
60.

71351220-1 услуге геолошког савјетовања

услуге давања стручног мишљења геолога за потребе реализације Пројекта опоравка од поплава

133-8-2-79/17

директни споразум

1.ДОО "Гим-тест" 

2. 4404170950001

3.Бања Лука

1.1.080,00 КМ

2.7 дана

3. 7 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    29.11.2017.    
61.

31500000-1 расвјетна опрема и електричне свјетиљке

набавка, уградња, одржавање и демонтажа опреме за новогодишње украшавање града 

 

 133-8-2-80/17

директни споразум 

1. ЗР "Дан" Братунац

2. 4508332910009

3. Братунац

1. 5.950,00 КМ

2.од 06.12.2017.до 23.01.2018.

3. монтажа до 10.12.2017 а демонтажа до 21.01.2018.год.

4. 50 % у року од 15 дана од дана монтаже и 50 % у року од 15 дана од дана демонтаже опреме

5.

    06.12.2017.    
62.

       1830000-2     одјевни предмети 

набавка, штампање и испорука промотивног материјала за XI сајам "Дани малине Братунац 2017"

 

 133-8-1-43/17

директни спосразум

 1. Агенција "ВИП РЕКЛАМЕ"

2. 4507132960005

3. Зворник

 1. 5.985,00 КМ

2. од 15.05.2017. до 30.06.2017.год.

3. од 15.05.2017. до 30.06.2017.год.

4.. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

     15.05.2017.    
63.

98390000-3  остале услуге услуге

изнајмљивања разгласаи расвјете за одржавање концерта

133-8-2-54/17

директни спосразум

1.М-соунд С.П.

2.4700643830007

3.Брчко Диструкт

1.1.500,00 КМ

2. 3 дана

3.3 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    30.06.2017.    
64.

79810000-5 услуге штампања

набавка штампаног материјала за одржавање 11 Међународног сајама

133-8-2-42/17

директни споразум

1. ЗР "Графо сунце" штампарија

2..4506400270002

3.4506400270002

1.3.995,00 КМ

2.од 13.06. до 29.06.2017.год.

3.д 13.06. до 29.06.2017.год.

4. 30 дана од дана достављања рачуна

5.

    13.06.2017.    
65.

98390000-3 остале услуге

услуге преноса металних конструкција -надстрешница,израда и постављање металних знакова и лежећих полицајаца

133-8-2-74/17

директни споразум

1.ДОО "Емпро Братунац"

2.4400266650003

3.Братунац 

1.5.900,00 КМ

2. од 30.10.2017. до 31.03.2018.

3.д 30.10.2017. до 31.03.2018.

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 

5.

    30.10.2017.    
66.

55320000-9 услуге послуживања оброка

угоститељске услуге за потребе обиљежавања дана општине Братунац

133-8-2-73/17

директни споразум

1.ДОО "Видо-пром"

2.4400264950000

3.Братунац

1.  1.125,00КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4.30 дана од дана испостављња рачуна

5.

    25.09.2017.    
67.

66110000-4 банкарске услуге

услуге платног промета за потребе Општине Братунац

133-8-2-72/17

директни споразум

1.А.Д."НЛБ Банка" 

3.4400949970003

3.Бања Лука

1.2.230,00 КМ

2.12 мјесеци 

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког рачуна

5.

    20.10.2017.    
68.

45000000-7 грађевински радови 

изградња приступних саобраћајница за мост

133-7-3-714/17

конкурентски захтјев

1. АД "Зворник путеви"

2.4400238870006

3. Зворник

1.34.974,80 КМ

2.45 дана од увођења извођача у посао 

3.45 дана од увођења извођача у посао 

4. 30 дана од дана доставњања фактуре 

5. 12 мјесеци 

    14.11.2017.    
69.

45000000-7 грађевински радови

Изградња јавне расвјете на подтручју општине Братзунац 

лот 1: изградња јавне расвјете на градском парку и јавном паркингу

лот 2: проширење јавне расвјете у мјесним заједницама наа подручју општине Братзунац

133-7-3-77/17

конкурентски захтјев

1.ЗР "ДАН" 

2.4508332910009

3. Братунац

1. лот 1: 10.4181,50

лот 2:2.689,30 КМ

2.45 дана о

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци 

    05.01.2018.    
70.

30199792-8 календари

набавка зидних календара 

133-8-1-6/18

директни споразум

1. ЗР "Графо сунце"

2.4506400270002

3.Братунац

1.2.805,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    20.12.2017.    
71.

30192000-1

канцеларијске потрепштине

133-8-1-7/18

директни споразум

1.ЗТР"Еко штампарија 1" 

2.4508545150008

3. Сребреница

1. 3.420,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    20.12.2017.    
72.

34100000-8 моторна возила

набавка путничког аутомобила за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-8/18

директни споразум

1.ДОО "Вала транс"

2.4200601150003

3.Илиџа

1.6.000,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4.15 дана од дана испостављања фактуре

5.

 

    18.12.2017.    
73.

45000000-7 грађевински радови

уређење локалних путева и обала ријечних корита од локалних непогода

133-8-3-5/18

директни споразум

1.ДОО "Тренд" 

2.4401888350003

3. Братунац

1.5.900,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана увођења извођча у посао 

5.

    20.12.2017.    
74.

50312000-5 одржавање и поправак рачунарске опреме

услуге сервисирања копир апарата и штампача

133-8-2-4/18

директни споразум 

1. ДОО "Копитрејд"

2. 4400430120002

3. Бијељина

1.5.900,00 КМ

2. 12 мјсеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана достављања рачуна

5.

    20.12.2017.    
75.

30192000-1 канцеларијске потрепштине

набавкла и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала 

133-8-1-1/18

директни спосразум

1. ТР "Књижара Сунце"

2. 4500867800007

3. Братунац

1.5.650,70 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    25.12.2017.    
76.

71320000-7 архитектонске услуге

услуге израде идејног пројекта 

133-8-2-3/18

директни споразум

1. ДОО "Еркер"

2. 4402899170003

3. Бања Лука

1. 4.552,50 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана достављања рачуна

5

    28.12.2017.    
77.

09000000-3 нафтни деривати, гориво,електрична енергија и остали извори енергије

набавка и испосрука течног горива, уљ и остале пратеће опреме

133-7-1-76/17

конкурентски захтјев

1.ДОО"Ауто-мото трејд"

2.4400303360002

3.Братунац

1. 30.176,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испорукесвакпг појединачног рачуна

5.

    05.02.2018.    
78.

79810000-5 услуге штампања

услуге штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

133-8-2-17/18

директни споразум

1,Штампарија" Design"

2.4503502150002

3.Челинац

1.305,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

    19.02.2018.    
79.

37400000-2

производи за спорт и опрема

набавка роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

133-8-1-18/18

директни споразум

1. ТР "Рибоспорт РД"

2.4508550070004

3.Братунац

1. 815,69 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4. 30 дана од дана испостављња рачуна

5.

    31.01.2018.