Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Одлуке за 2018. годину

Одлуке за 2018. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

 1. Одлука о избору најповољнљијег понуђача за набавку услуга превоза ученика  18.01.2018. 
2. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга осигурања радника и имовине 23.01.2018.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила  24.01.2018.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку роба -грејног топа за потребе Општинске управе Братунац  26.01.2018.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу спортске дворане у Братунцу 31.01.2018.
6. Одлука о поништењу поступка набавке услуга израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3 06.02.2018.
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за стручно усавршавање службеника Општинске управе Братунац 07.02.2018.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.
12.02.2018. 
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија згарде општине Братунац и ТВЈ Братунац 12.02.2018.
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац 15.02.2018.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац  20.02.2018.
12. Одлука о избору најповољнијег понуђача за нбавку услуга објаве Јавног позива у дневном листу 22.02.2018.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3 26.02.2018.
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије 28.02.2018.
15. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац  05.03.2018. 
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања возила Општинске управе Братунац 19.03.2018.
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинско-занатских радова за санацију пода у стамбеном објекту Салиховић Омера 19.03.2018.
18. Одлука о избору нјповољнијег понуђча за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац  21.03.2018. 
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 27.03.2018.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 30.03.2018.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања противпожарних апарата Општинске управе Братунац 10.04.2018.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње водовода у МЗ Кравица 11.04.2018. 
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 18.04.2018.
24. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку угоститељских услуга за славу општине 03.05.2018.
25. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку интернет услуга 08.05.2018.
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања за службенике Општинске управе Братунац 10.05.2018.
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 10.05.2018.
28. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 23.05.2018.
29. Одлука о избору нјповољнијег понуђча за набавку услуга хотелског смјештаја за потребе службеника Општинске управе Братунац  
30. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинско-занатских радова на објекту Дома културе у Братунцу 29.05.2018.
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку специјалне ватрогасне опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 01.06.2018.
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за компујутере и копир апарате Општинске управе Братунац  05.06.2018.
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку радова одржавања и санације ријечних корита на подручју општине Бртунац 05.06.2018.
34. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на текућем и зимском одржавању путева на подручју општине Братунац 08.06.2018.
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рдова реконструкције градских улица на подручју општине Братунац 08.06.2018.
36. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -контејнера за одлагање отпада  14.06.2018. 
37. Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке  опреме Територијалне ватрогасне јединице Братунац 14.06.2018.
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова уређења зелене површине, кошења траве н обалоутврдама ријеке Крижевице и Глоговске ријеке на дијелу гдје је извршена регулација 20.06.2018.
39. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде и поправки металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац 21.06.2018.
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Опремање спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора 21.06.2018.
41. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку промотивног материјала за сајам Дани малине Братунац 2018 22.06.2018.
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изгрдње водоводне мреже у Мјесној заједници Вољавица 27.06.2018.
43. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на замјени столарије и паркета у ОШ "Вук Караџић" у Братунцу 07.08.2018.
44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Сајам "Дани малине Братунац 2018" 08.08.2018.
45. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-посуда за воће за потребе одржавања Сајма "Дани малине Братунац 2018" 08.08.2018.
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде магнета за Сајма "Дани малине Братунац 2018" 08.08.2018.
47. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку спортске опреме 13.08.2018.
48. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга инсталације програма за евиденцију стлних средстава, ситног инвентара и материјала за потребе рада Одјељења за финансије 13.08.2018.
49. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења Сајма "Дани малине Братунац 2018" 13.08.2018.
50. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за Сајам "Дани малине Братунац 2018" 13.08.2018.
51. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Општинске управе Братунац  17.08.2018.
52. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица 17.08.2018.
53. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку грађевинског материјала за расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац 21.08.2018.
54. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње јавне расвјете на подручју општине Братунац 21.08.2018.
55. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на 22 Међународном конгресу савеза рачуновођа и ревитора РС 21.08.2018.
56. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 21.08.2018.
57. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за ајесен 2018.год. 28.08.2018
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 30.08.2018.
59.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 07.09.2018. 
60. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пакетића за првачиће  07.09.2018.
61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санацији јавне расвјете у спортској дворани Братунац 07.09.2018.
62. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на вањском уређењу око објекта на расаднику малине у Чолаковићима 19.09.2018.
63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на асфалтирању и реконструкцији локалних путева на подручју општине Братунац 19.09.2018.
64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде општинских признања која се додјељују поводом Дана општине Братунац 19.09.2018.
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац  20.09.2018.
66. Одлука о избору нјповољнијег понуђача за набавку роба-ЈЦБ корпе и брзе спојке копачког крана за грађевинску машину комбиновани ровокопач 01.10.2018.
 67. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набаавку роба-коругованих цијеви за проширење канализационе мреже у МЗ Моштанице и МЗ Подградац  12.10.2018
68. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-гума за мотрорна возила Општинске управе Братунац 27.10.2018.
69. Одлука о поништењу поступка набавке за набавку радова "Звршетак изградње спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица" 30.10.2018.
70. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила Општинске управе Братунац 06.11.2018.
71. Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку радова на  изградњи моста у насељу Пирићи, Мјесна заједница Бјеловац-општина Братунац 07.11.2018.
72. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на одржавњу стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица и социјалних корисника 07.11.2018.
73. Одлука о поништењу поступка набавке радова "Завршетак изградње спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица"  
74. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за стручно усавршавање службеника Општинске управе Братунац 08.11.2018.
75. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац 08.11.2018.
76. Одлука о избору најповољнијег пинуђача за набавку услуга котизације за семинар за буџетске кориснике 12.11.2018.
77. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 12.11.2018.
78. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац 15.11.2018.
79. Одлук о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи моста у мјесту Пирићи МЗ Бјеловац-општина Братунац  23.11.2018.
80.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова "Занатски радови на обради унутрашњих шпалетни замијењене фасадбе ПВЦ столарије у објекту ОШ Бранко Радичевић у Братунцу “  
81. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за уређење зелених и парковских површина на подручју општине Братунац  26.11.2018.
82. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на завршетку спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у МЗ Јежестица 28.11.2018.
83. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса у дневном листу Глас Српске 03.12.2018.
84. Одлука о поништењу поступка набавке роба -ватрогасног возила за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 03.12.2018.
85.   Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за организацију новогодишењг турнира у малом фудбалу 11.12.2018. 
86. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набваку услуга уградње, одржавања и демонтаже опреме за новогодишње украшавање града 11.12.2018.
87. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба  за рекламни новогодишњи материјал општине Бртунац 12.12.2018.
88. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у млом фудбалу 12.12.2018.
89. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде геодетских подлога за потребе израаде идејног пројекта саобраћајне обилазнице око Браатунца 17.12.2018.
90. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-зидних календара  17.12.2018.
91. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-челичних панел радијатора за спортску дворану у Братунцу  24.12.2018.
92 Одлука о избору најповољнијег понуђач за набавку роба- потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 27.12.2018.