Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Обавјетења за 2020. годину

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга "Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац" може се преузети ОВДЈЕ

Сажетак обавјештења о додјели уговора може се преузети ОВДЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Због актуелних дешавања у Босни и Херцеговини у вези са корона вирусом (COVID-19) и службеним проглашењем пандемије од стране Свјетске здравствене организације од 11.03.2020. године, те Одлуке о проглашењу стања природне или друге несреће на територији Босне и Херцеговине од стране Вијећа министара БиХ од 17.03.2020. године, Одлуке о проглашењу стања несреће због корона вируса  на подручју Федерације БиХ од стране Владе Федерације БиХ од 16.03.2020. године и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској од стране Владе Републике Српске од 16.03.2020. године, у складу са чланом 21. Став 1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, због доказивих разлога крајње хитности, проузроковане догађајем непредвидивим за уговорни орган, због чега се не могу испоштовати минимални рокови за отворени, ограничени или преговарачки поступак са објављивањем обавјештења о набавци, Уговорни орган- општина Братунац провешће преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци за набавку  роба.
 
На основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације бр.02-020-135/20 од 23.03.2020.год.  о потреби набавке 50 кревета са комплетном опремом за опремање просторија неопходних за смјештај лица који не поштују мјере надзора (изолације), иречене од стране надлежне инспекцијске службе,  поводом сузбијања ширења вируса корона и заштите становништва на подручју општине Братунац, као и опремања простора за смјештај лица обољелих од корона вируса, поступак јавне набавке роба – „Набавка и испорука кревета са комплетном опремом“ провешће се примјеном преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.
 
У складу са чланом 28. Став 4) Закона о јавним набавкама БиХ, у тендерској документацији бр.02-020-18-8/20, општина Братунац објављује информације о преговарачком поступку без обавјештења о набавци за набавку роба „Набавка и испорука кревета са комплетном опремом“.
 
Тендерска документација може се преузети ОВДЈЕ
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РOБА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за јавну набавку роба "Набавка и испорука грађевинског метеријала за изградњу канализационе мреже у Мјесној заједници Суха", може се преузети ОВДЈЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 

Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга "Одржавање и чишћење јавних поврашина на подручју општине Братунац" може се преузети ОВДЈЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јабну набавку услуга " Одржавање и поправка моторних возила у власништву Општинске управе Братунац" може се преузети ОВДЈЕ

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници