Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Одлуке за 2020. годину

Одлуке за 2020. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

 1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 28.01.2020. 
2. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 30.01.2020.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија општине Братунац и ТВЈ Братунац 04.02.2020.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац 05.02.2020.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде и постављања металних носача и заштитне ограде  06.02.2020.
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Главног пројекта за доградњу објекта ЈУ "Дјечије обданиште Братунац" 18.02.2020.
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке моторних возила Општинске управе Братунац  27.02.2020.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 09.03.2020.
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова-изградња зграде општине Братунац 11.03.2020.
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања моторних возила Општинске управе Братунац 20.03.2020.
11. Одлука о поништењу поступка набавке регистрација-технички преглед моторних возила Општинске управе Братунац 20.03.2020.
12.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- грађевинског материјала за изградњу канализационе мреже у МЗ Суха 20.03.2020.
13.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку средстава за дезинфекцију и заштитних рукавица 20.03.2020.
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку опреме за потребе обављања дезинфекције  20.03.2020.
15. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-заштитних памучних маски  23.03.2020.
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 25.03.2020.
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-кревета са комплетном опремом за потребе опремања карантина 25.03.2020.
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-спужви за потребе обављања дезинфекције у циљу заштите од вируса корона 27.03.2020.
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - опреме за потребе повезивања Одсјека за инспекцијске послове на  Регистар новчаних казни (ROF) 27.03.2020.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу карантина у Дому здравља Братунац 30.03.2020.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде штампаног материјала за потребе провођења мјера Штаба за ванредне ситуације 31.03.2020.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку занатских услуга на одржавању металних конструкција и објеката општине Братунац 01.04.2020.
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга- припрема дневних оброка за лица која су смјештена у карантин Дома здравља Братунац 02.04.2020.
24. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-монтажног контејнера 02.04.2020.
25. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга техничког прегледа моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 02.04.2020.
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе инсталирања видео надзора 06.04.2020.
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-потрошног материјала за компјутере и копир апарате Општинске управе Братунац 10.04.2020.
28. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправке копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 10.04.2020.
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац 10.04.2020.
30. Одлука о избору најповоанијег понуђача за набавку радова на санацији објекта Основне школе у МЗ Тегаре  28.04.2020.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања - објаве јавног огласа у дневном листу  28.04.2020.
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања-објаве јавног огласа у дневном листу 28.04.2020.
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке опреме ТВЈ Братунац 29.04.2020.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења и одржавања интернета  30.04.2020.
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 05.05.2020.
36. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санирању кварова на електро-инсталационој мрежи у објектима у власништву Општине Братунац 08.05.2020.
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања моторног возила Општинске управе Братунац 18.05.2020.
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње зграде  општине Братунац 19.05.2020. 
39. Одлука о избору најпвољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац  20.05.2020.
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у влаништву Општинске управе Братунац 27.05.2020.
41.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања програма за евиденцију сталних средстава, ситног инвентара и материјала  27.05.2020. 
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавку намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл. 03.06.2020.
43. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке радно ватрогасног возила  03.06.2020.
 44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга заступања и правне помоћи 03.06.2020. 
45. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве  јавног огласа у дневном листу 18.06.2020.
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку контејнера за одвоз отпда 07.07.2020.
47. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку спортске опреме  16.07.2020.
48.   Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу зелене површине и кошење траве на обалоутврдама ријека гдје је извршена регулација 17.07.2020. 
 49.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања расхладних уређаја Општинске управе Братунац 21.07.2020. 
50. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изради бетонских плоча са клупама за сједење и замјену постојећих оштећених дрвених сједишта клупа на локалитету „Рајска плажа
21.07.2020.
  51. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-точак за мјерење дужине (циклометар) 28.07.2020.
52. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Дане малине Братунац 2020.год. 07.08.2020.
53. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -половних парковских самоходних косачица  20.08.2020.
54. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на одржавању стамбених објеката у власништву Општинске управе Братунац 21.08.2020.
55. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра  21.08.2020.
56. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине Братунац  25.08.2020.
57. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 31.08.2020.
58. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 31.08.2020.
59. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац  07.09.2020.
60. Одлука о избору најповољнијег поуђача за набавку услуга објаве огласа  у дневном листу  07.09.2020.
61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке противпожарних апарата Општинске управе Братунац 09.09.2020.
62. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде елабората заштите од пожара 21.09.2020.
63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда и признања за Дан општине Братунац 22.09.2020.
64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица  01.10.2020.
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2020.год. 01.10.2020.
66. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова иуградња јавне расвјете на подручју општине Братунац  21.10.2020.
67. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградња и реконструкција градских улица и локалних путева на подручју општине Братунац 26.10.2020.
 68. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку медицинске опреме 26.10.2020. 
69. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац 28.10.2020. 
70. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње гараже уз објекат ТВЈ Братунац и санација унутрашњих просторија у објекту ТВЈ                 30.10.2020.
71. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга изградње система гријања у објекту ТВЈ Братунац 30.10.2020.
72. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења података из базе података LRC BIS 30.10.2020.
73. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга извршења рјешења комуналне полиције 02.11.2020.
74. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба у сврху хигијенско-епидемиолошке заштите чланова бирачких одбора и бирача на дан провођења локалних избора   2020. 02.11.2020.
 75. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи канализационе мреже у МЗ Суха-општина Братунац 03.11.2020.
 76.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала бетон МБ 30 06.11.2020.
77. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-фотокопир апарата за потребе Општинске управе Братунац 11.11.2020.
78. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку додатних радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Хранча 11.11.2020.
79. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -слободностојећих конвектора (грејних тијел) за потребе Општинске управе Братунац 07.12.2020.
80. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе опремања просторија Општинске управе Братунац  08.12.2020.
81. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга монтаже, уградње, одржавања и демонтаже опреме за новогодишње украшавање града 14.12.2020.
82. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-рекламног новогодишњег материјала општине Братунац 25.12.2020.
83. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку роба-течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила 28.12.2020.
84. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на електрификацији једног дијела МЗ Суха 29.12.2020.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници