Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Одлуке за 2021. годину

Одлуке за 2021. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

 1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац  28.01.2021. 
2. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- пелета за потребе ТВЈ Братунац 28.01.2021.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника Општинске управе Братунац 01.02.2021.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-потрошног материјала за компјутере и копир апарате Општинске управе Братунац  11.02.2021.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 17.02.2021.
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на раскрсници у Братунцу 24.02.2021.
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга прибављања енергетског цертификата за вишепородични стамбени објекат Су+П+3 у Братунцу 26.02.2021.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-цвијећа и цвјетних аранжмана 02.03.2021.
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова насипања локалног пута у насељима Јагодња и Јошева у МЗ Жлијебац-општина Братунац  18.03.2021.
10. Одлика о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја  23.03.2021.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања  16.04.2021.
12. Одлука о поништењу поступка за набавку услуга техничког прегледа моторних возила 16.04.2021.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац  22.04.2021.
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга техничког прегледа моторних возила 28.04.2021.