Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности одјељења

Надлежности Територијалне ватрогасне јединице Братунац

Аутор Администратор дана .

Територијална ватрогасна јединица има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља послове који се односе на:

 • учествује у гашењу пожара, спашавању људи и матријалних добара угрожених пожаром и другим елементарним непогодама на подручју Општине,
 • води евиденцију о интервенцијама на пожарима и елементарним непогодама као и другим интервенцијама на спашавању људу и материјалних добара,
 • доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца,
 • врши провјеру стручног знања ватрогасаца,
 • припрема планове и програме заштите од пожара и прати реализације истих,
 • организовање и спровођење превентивних мјера заштите од пожара,
 • пружа стручну помоћ свим ватрогасним структурама на подручју Општине у оспособљавању и организацији заштите од пожара,
 • организује стручне и психо-физичке припреме за оспособљавање запослених на извршавању задатака из дјелокруга рада јединице,
 • врши друге задатке утврђене Законом о заштити од пожара,Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, другим прописима и општинским Планом заштите од пожара,
 • сарадња и координација рада са надлежним  државним органима,
  • организује, прати и реализује обуку грађана из области личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације,
  • предлаже програм самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби заштите и спасавања, органа управе, привредних друштава и других правних лица,
  • учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби,
  • даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима  заштите и спасавања,
  • информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања,
  • подноси извјештаје и информације Начелнику,
  • води прописану базу података и друге евиденције,
 • провођење мјера заштите на раду, мјера заштите од пожара, и мјера у вези са кориштењем имовине,
 • врши и друге послове по налогу Начелника општине .

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници