Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Вијести

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА

Аутор Maja Davidović дана .

Општина Братунац и ЈЗУ Дом здравља Братунац позива грађане чије се пребивалиште налази на територији општине Братунац, а који су вакцинисани у Србији и другим државама, да се јаве због евиденције тачног броја вакцинисаних.

Потврду о вакцинацији потребно је доставити у пријемни пункт, који се налази испред зграде ЈЗУ Дом здравља Братунац.

Потврду је важно доставити ради уписа у књигу евиденције Дома здравља Братунац.

Н А Р Е Д Б А о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-28/20
Дана, 07.04.2021.год

На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац (Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 21. и 20. Закључка Републичког штаба бр.76-1/21 од 26.03.2021.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 07.04.2021.године, Начелник општине доноси:

Н А Р Е Д Б У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Члан 1.

1) У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Cov-2 и COVID-19 болести на подручју општине Братунац и заштите и спашавања становништва од 08.04.2021.године до 15.04.2021.године забрањују се:
- сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
- сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе,крштења,рођендани,прославе и други породични скупови сличне природе),
- организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај,исхрану и пиће, на отвореном и у затвореном простору,
- активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије),изузев одржавања сједница СО-е Братунац.

Члан 2.

У периоду од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. ограничава се рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) од 06.00 до 22.00 часова, строго поштујући упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Члан 3.

Од 08.04. 2021.год. обуставља се васпитно образовни рад у просторијама основних школа за ученике од шестог до деветог разреда, као и за ученике средње школе уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

У периоду од 08.04.2021.год. школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтијевају рад са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

Члан 4.

Обавезују се грађани да:
1. у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
2. Изузетно од тачке 1 овог члана од обавезе ношења заштитне маске изузета су дјеца млађа од 7 година, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
3. Препоручује се грађаним да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

Члан 5.

Од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима,
Од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

Члан 6.

Од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укљујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.

Члан 7.

Од 08.04.2021.год. до 158.04.2021.год. у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.

Члан 8.

1) Обавезују се правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
- услуге пружају заштићени маском,
- обавезно спроводе мјере дезинфекције,
- обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
- придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
-обезбједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу.

Члан 9.

2) Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
-на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту

-организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце.

Члан 10.

За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.79-1/21 од 06.04.2021.године.

Члан 11.

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

Члан 12.

О извршењу задатака из ове Наредбе органи из члана 11. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати Општински штаб за ванредне ситуације.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба бр.02-020-153-27/20 од 05.04.2021.године.

Члан 14.

Ова Наредба ступа на снагу 08.04.2021.год. и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“

 

Командант штаба
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Срђан Ранкић,дипл.правник.с.р

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА

Аутор Maja Davidović дана .

Министарство рада и борачко инвалидске заштите објавило је Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим, незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

Пријаве се подносе у општинским и градским одјељењима за Борачко-инвалидску заштиту. Kрајњи рок за подношење захтјева је 05. мај 2021. године.

Јавни позив можете преузети овдје

Образац за подношење захтјева преузмите овдје

 

ОДРЖАНА 103.СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БРАТУНЦУ

Аутор Maja Davidović дана .

Bratunac sjednica Štaba

Директор Дома здравља Александар Васић информисао је данас Општински штаб за ванредне ситуације да је у Братунцу тренутно 36 особа позитивно на вирус корона, од којих се петоро налази на болничком лијечењу, а 46 особа налази се у изолацији. Он је оцијенио да је у овој локалној заједници погоршано стање када је у питању епидемиолошка ситуација појаснивши да се ради о тежим клиничким сликама пацијената и неблаговременом тражењу здравствене заштите у овој установи.


Васић је на данашњој сједници штаба рекао да је у Дому здравља почела вакцинација у циљу заштите од вируса корона, те да је до сада вакцинисано 130, од преко 600 особа старијих од 65 година.
Општински штаб је данас прихватио закључке Републичког штаба за ванредне ситуације од 6.априла. Начелник општине Срђан Ранкић рекао је да братуначки штаб неће доносити ригорозније мјере заштите од вируса корона, али је позвао локално становништво на поштовање свих мјера зсштите, које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске.


Он је упознао чланове штаба да је у претходном периоду редовно обављана дезинфекција јавних површина, објеката јавних установа и предузећа, као и улаза у стамбене зграде у Братунцу.
-Те активности биће настављене у наредном периоду. Што се тиче поштовања мјера заштите, Општинска инспекција и Комунална полиција поступаће у складу са Наредбом Општинског штаба, коју ћемо данас објавити, рекао је Ранкић на данашњој, 103.сједници Штаба за ванредне ситуације у Братунцу.


Он је још једном позвао грађане Братунца да поштују мјере заштите од вируса корона, као и на сарадњу са службама које контролишу спровођење прописаних мјера.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАНО ДИЗЕЛ ГОРИВО

Аутор Оља Чучић дана .

Обавјештавамо све пољопривредне произвођаче са подручја општине Братунац,власнике обрадивог земљишта са површином већом од 1хектар,а који су регистровани као пољопривредна газдинства у АПИФУ,да је Одјељење за привреду и друштвене дјелатности од Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде,Агенција за аграрна плаћања,добило спискове за одобрене захтјеве за регресирано дизел гориво предвиђено за прољетну и јесењу сјетву.

До сада је одобрено укупно 117 захтјева наших пољопривредних произвођача.

Захтјеве за остваривање права на регрес за дизел гориво купљено у периоду од 30.марта до 31.октобра текуће године,можете преузети у Портирници Општине Братунац, а за све додатне информације можете се обратити на тел.бр.056/411-037

                                                                                                                                         ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

                                                                                                                                       И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници