Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Skupštinski materijali

СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 24. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

24. редовна сједница Скупштине општине Братунац закаказана је за дан 25.02.2020, године (уторак) са почетком у 10 часова у Скупштинској сали у згради Дома културе Бртаунац.

Материјал за скупштину:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКA ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

4. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

5. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

6. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

8.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУВИДУЛАНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРИЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ДОО "МАЛИНА - БРАТУНАЦ"

 

 

СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 21. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

21. редовна сједница Скупштине општине Братунац, заказана је за дан 23.09.2019. године (понедељак) са почетком у 10 часова, у Скупштинској сали, у ЈУ "Дом културе" Братунац.

Материјал за скупштину:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ПО ОСНОВУ  ДУГА НАСТАЛОГ ПО СПОРАЗУМУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ХИТНИХ МЈЕРА ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА

СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 20. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

20. редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 25.06.2019. године (уторак) у Скупштинској сали у згради ЈУ "Дом културе" Братунац, са почетком у 10 часова.

Материјал за скупштину:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БРАТУНЦУ

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ БАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАРАТУНАЦ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 18. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

18. редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 27.02.2019. године (сриједа) са почетком у 10 часова, у скупштинској сали у згради ЈУ "Дом културе" Братунац

Скупштински материјал:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

4. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

5. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

6. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА" БРАТУНАЦ

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч. БР 2599 У КО БРАТУНАЦ

17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

17. редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 27.12.2018, године (четвртак) са почетком у 10 часова у згради ЈУ "Дом културе" Братунац

Материјал за 17.редовну сједницу Скупштине општине Братунац:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТ У 2019.ГОДИНИ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2019. ГОДИНИ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч.1950/1 У КО БРАТУНАЦ

7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈЕ У СИСТЕМ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРВЉА" БРАТУНАЦ

11.  ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

12. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

13. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници