17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Наслов Аутор
ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРВЉА" БРАТУНАЦ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈЕ У СИСТЕМ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч.1950/1 У КО БРАТУНАЦ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2019. ГОДИНИ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТ У 2019.ГОДИНИ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ Администратор