СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 21. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Наслов Аутор
6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ПО ОСНОВУ ДУГА НАСТАЛОГ ПО СПОРАЗУМУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ХИТНИХ МЈЕРА ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА Администратор
5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ Администратор
4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ Администратор
3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ Администратор
2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ Администратор
1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ Администратор