Обавjештења за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга превоза 05.01.2024.
2 Обавјештење о набавци за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 14.12.2023.
3 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке радова «Изградња и реконструкција путева, тротоара и паркинга на подручју општине Братунац" 11.12.2023.
4 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Одржавање јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 07.12.2023.
5 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке радова „Извођење грађевинских радова ограђивања и израде манипулативних стаза у индустријској зони „Циглана“, општина Братунац“ 06.12.2023.
6 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке роба „Набавка и испорука пелета за потребе загријавања објекта ТВСЈ Братунац“ 06.12.2023.
7 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке роба „Набавка и испорука коругованих цијеви“ 06.12.2023.
8 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке роба „Набавка опреме за Територијалну ватрогасно-спасилачку јединицу Братунац и Цивилну заштиту општине Братунац“ 06.12.2023.
9 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Одржавање јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 14.11.2023.
10 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку радова „Радови на санацији оштећења и чишћењу корита ријеке Крижевице и Глоговске ријеке“ 25.10.2023.
11 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку радова „Грађевински радови у индустријским зонама“ 24.10.2023.
12 Обавјештење o додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ 24.10.2023.
13 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука пелета за потребе загријавања објекта ТВСЈ Братунац“ 24.10.2023.
14 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица“ 24.10.2023.
15 Oбавјештењe о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку радова „Санација локалних путева, водотока и клизишта у повратничким насељима општине Братунац“ 24.10.2023.
16 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука коругованих цијеви“ 23.10.2023.
17 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације“ 23.10.2023.
18 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова „Изградња и реконструкција путева, тротоара и паркинга на подручју општине Братунац“ 20.10.2023.
19 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка опреме за ТВСЈ Братунац и Цивилну заштиту“ 20.10.2023.
20 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку радова „Санација локалних путева, водотока и клизишта у повратничким насељима на подручју општине Братунац“ 22.09.2023.
21 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац 01.09.2023.
22 Обавјештење о поништењу поступка набавке у отвореном поступку набавке „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 1 „Набавка и уградња водоводне пумпе у Мјесној заједници Хранча-Реповац“ 30.08.2023.
23 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ 30.08.2023.
24 Обавјештење о поништењу поступка набавке у отвореном поступку набавке радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 3 „Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица“. 30.08.2023.
25 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку набавке радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“. 30.08.2023.
26 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку радова „Набавка и уградња водоводне пумпе у Мјесној заједници Хранча-Реповац“ 17.08.2023.
27 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба „Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица“ 16.08.2023.
28 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Набавка интернет услуга“ 07.07.2023.
29 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга опремања сајамског простора штандовима, климатизационим уређајима и расхладним витринама за потребе одржавања Сајма “Дани малине Братунац 2023” 16.06.2023.
30 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова на изградњи и санацији инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац 13.06.2023.
31 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку услуга “Набавка енергетске услуге” 09.06.2023.
32 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова „Радови на обнови и изградњи инфраструктуре на подручју општине Братунац“ 24.05.2023.
33 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуде за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 18.05.2023.
34 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 11.05.2023.
35 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 11.05.2023.
36 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде, привреде и туризма Дани малине Братунац2023“ 08.05.2023.
37 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе Спортске дворане у Братунцу“ 24.04.2023.
38 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 05.04.2023.
39 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 04.04.2023.
40 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 03.04.2023.
41 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 31.03.2023.
42 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 28.03.2023.
43 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 06.03.2023.
44 Обавјештење о набавци у отвореном поступку набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 02.03.2023.
45 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 27.02.2023.
46 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.02.2023.
47 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица“. 15.02.2023.
48 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“. 14.02.2023.
49 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.01.2023.

Одлуке за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Такси превоз лица за потребе Општинске управе Братунац“ 22.12.2023.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга електронског платног промета за потребе Општинске управе Братунац 20.12.2023.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац“ 20.12.2023.
4 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке роба „Набавка и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације“ 19.12.2023.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за организацију новогодишњег пријема 18.12.2023.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Радови на изради преградног зида у просторијама архиве Општинске управе Братунац“ 14.12.2023.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука роба за рекламни новогодишњи материјал општине Братунац“ 06.12.2023.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга „Услуге обезбјеђења зграде Општинске управе Братунац“ 30.11.2023.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке роба „Набавка и испорука униформе за комуналну полицију Општинске управе Братунац“ 29.11.2023.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке роба „Набавка и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације“ 28.11.2023.
11 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука униформе за комуналну полицију Општинске управе Братунац“ 20.11.2023.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке радова „Изградња и реконструкција путева, тротоара и паркинга на подручју општине Братунац“ 16.12.2023.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке радова „Радови на санацији оштећења и чишћењу ријечних корита ријеке Крижевице и Глоговске ријеке 14.11.2023.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга „Израда елабората експоријације за проширење Раковачког пута“ 10.11.2023.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке радова „Санација кровног покривача на објекту старе банке у Братунцу“ 09.11.2023.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука пелета за потребе загријавања објекта Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Братунац“ 09.11.2023.
17 Одлука о поништењу поступка за набавку радова „Грађевински радови у индистријским зонама – ЛОТ 1: Набавка и уградња секционих врата у производним обејктима у Кравици, општина Братунац“ 08.11.2023.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Грађевински радови у индистријским зонама – ЛОТ 2: Ограђивање и израда манипулативних стаза у индустријској зони „Циглана“, општина Братунац“ 08.11.2023.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука коругованих цијеви“ 08.11.2023.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Извођење додатнх радова на изградњи подзиде на локалном путу у Мјесној заједници Хранча“ 06.11.2023.
21 Одлука о поништењу поступка за набавку услуга „Израда елабората експоријације за проширење Раковачког пута“ 06.11.2023.
22 Одлука о поништењу поступка за набавку радова на санацији кровног покривача на објекту старе банке у Братунцу 03.11.2023.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку уређаја за евиденцију радног времена запослених у Општинској управи Братунац и рачунарске опреме 03.11.2023.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испорука гума за моторна возила Општинске управе Братунац 03.11.2023.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за Територијално ватрогасно-спасилачку јединицу Братунац и Цивилну заштиту општине Братунац- ЛОТ 3: Набавка и испорука чамца и опреме за спасавање на води“ 03.11.2023.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за Територијално ватрогасно-спасилачку јединицу Братунац и Цивилну заштиту општине Братунац- ЛОТ 2: Набавка и испорука интервенцијске униформе за ватрогасца-спасиоца и опреме за ТВСЈ“ 03.11.2023.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за Територијално ватрогасно-спасилачку јединицу Братунац и Цивилну заштиту општине Братунац- ЛОТ 1: Набавка и испорука радне униформе за ватрогасца-спасиоца“ 03.11.2023.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка, испорука и монтажа аутомата са кочницом за затварање врата у новој згради Општинске управе Братунац“ 13.10.2023.
29 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда измјене и допуне регулационог плана општине Братунац“ 11.10.2023.
30 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка, испорука и монтажа аутомата са кочницом за затварање врата у новој згради Општинске управе Братунац“ 09.10.2023.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Санација локалних путева, водотока и клизишта у повратничким насељима на подручју општине Братунац“ 06.10.2023.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга есхумације посмртних остатака и поновни укоп 03.10.2023.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда општинских признања која се додјељују поводом дана општине Братунац“ 25.09.2023.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2023.год 25.09.2023.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправки копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 22.09.2023.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга поводом обиљежавања Дана општине Братунац 21.09.2023.
37 Одлука о поништењу поступка набавке услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2023.год 19.09.2023.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ – ЛОТ 1: Набавка и уградња тракастих завјеса и полимерне фолије 15.09.2023.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ –ЛОТ 2: Набавка и испрука машине за чишћење тврдих површина са диск четком на батеријски погон 15.09.2023.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге обезбјеђења зграде Општинске управе Братунац 18.08.2023.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Изнајмљивање мобилног еколошког тоалета/кабине“ 09.08.2023.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка интернет услуга за потребе јавног видео надзора на подручју општине Братунац“ 20.07.2023.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 3: Проширење изградње тротоара Братунац-Михаљевићи у МЗ Михаљевићи и ЛОТ 4: Санација пута у МЗ Подчауш 13.07.2023.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 2: Изградња подзиде на локалном путу у Мјесној заједници Хранча 13.07.2023.
45 Одлука о поништењу поступка набавке радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 1: Набавка и уградња водоводне пумпе у Мјесној заједници Хранча-Реповац 13.07.2023.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уређаја за телекомуникационе услуге у новој згради Општинске управе Братунац 07.07.2023.
47 Обдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки опреме Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Братунац 26.06.2023.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Чишћење и одржавање постојећих сливника, сливних решетки и кишних колектора на јавним повшинама на подручију општине Братунац“ 23.06.2023.
49 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Израда измјене и допуне регулационог плана за насељено мјесто Братунац“ 23.06.2023.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Радови на одржавању објеката у власништву општине Братунац“ 22.06.2023.
51 Одлука о поништењу поступка набавке за набавку радова и роба „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 3: Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица 20.06.2023.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 2: Изградња тротоара према повратничким мјесним заједницама Моштанице и Михаљевићи,општина Братунац 20.06.2023.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 1: Изградња тротоара према повратничким мјесним заједницама Вољавица, општина Братунац 20.06.2023.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга кетеринга за потребе одржавања Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 07.06.2023.
55 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Чишћење и одржавање постојећих сливника, сливних решетки и кишних колектора на јавним повшинама на подручију општине Братунац“ 06.06.2023.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе надоградње интернет мреже и видео надзора за нову зграду Општинске управе Братунац 06.06.2023.
57 Одлука о поништењу поступка набавке услуга кетеринга за потребе одржавања Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 05.06.2023.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга лијепљења и постављања банера, надстрешнице, билборда и лимених табли за потребе Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 02.06.2023.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга редарске и хигијенске службе и услуга обезбјеђења током одржавања Сајма ''Дани малине Братунац 2023“ 02.06.2023.
60 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга смјештаја за госте на сајму „Дани малине Братунац 2023“ 02.06.2023.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за сајам „Дани малине Братунац 2023“ 02.06.2023.
62 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Чишћење и одржавање постојећих сливника, сливних решетки и кишних колектора на јавним повшинама на подручију општине Братунац“ 30.05.2023.
63 Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга лијепљења и постављања банера, надстрешнице, билборда и лимених табли за потребе Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 29.05.2023.
64 Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга лијепљења и постављања банера, надстрешнице, билборда и лимених табли за потребе Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 23.05.2023.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Технички преглед моторних возила Општинске управе Братунац“ 25.05.2023.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Осигурање моторних возила Општинске управе Братунац“ 23.05.2023.
67 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Извођење радова на санацији амбуланте у МЗ Коњевић Поље“ 22.05.2023.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Штампање промотивног материјала за сајм Дани малине Братунац 2023“ 22.05.2023.
69 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде,привреде и туризма Дани малине Братунац 2023.“ 22.05.2023.
70 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 10.05.2023.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 27.04.2023.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 27.04.2023.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 27.04.2023.
74 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 24.04.2023.
75 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и поправка моторних возила у власништву Општинске управе Братунац“ 24.04.2023.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку природног цвијећа 19.04.2023.
77 Одлука о поништењу поступка набавке услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 18.04.2023.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка материјала и услуга за потребе означавања и истицање симбола, назива служби и одјељења као и опремање ''пресс'' простора унутар и изван нове зграде Општинске управе Братунац“ 05.04.2023.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 22.03.2023.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 15.03.2023.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 06.03.2023.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 01.03.2023.
83 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 28.02.2023.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка енергетске услуге“ 24.02.2023.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног материјала за компјутере и копир апарате“ 16.02.2023.
86 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ 15.02.2023.
87 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ 07.02.2023.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 07.02.2023.
89 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Такси превоз лица за потребе Општинске управе Братунац“ 03.02.2023.
90 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга oсигурањa радника и имовине Општинске управе Братунац 31.01.2023.
91 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга маркетиншког савјетовања 30.01.2023.
92 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка пелета за потребе загријавања објекта ТВСЈ Братунац“ 30.01.2023.
93 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за реконструкцију и проширење електро-енергетске мреже на подручју општине Братунац“ 25.01.2023.
94 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга празничног украшавања града 13.01.2023.