Образовање

Адреса: Доситеја Обрадовића бб

Директор: Иван Томић

Контакт телефон : 056/410-060

е-маил: radostbratunac@gmail.com

Дјечије обданиште „ Радост“ основано је и почело са радом 1981.године.

Установа се бави васпитањем и образовањем најмлађих. У овој радној години у примарни програм уписано је 42–је малишана, узраста од 2 до 6 година, који су распоређени у двије мјешовите групе.
Поред примарног програма,1.октобра у вртић су кренули и предшколци.
У установи ради 10 радника,од којих су 4 васпитача.
Ради се по програму за предшколско васпитање и образовање Републике Српске.

Адреса: Петра Кочића бб

Директор: Драган Продановић

Контакт телефон: 056/410-400

е-маил: ssrs67br@teol.net,

ss67@skolers.org   

У средњошколском центру настава је организована у 3 струке: Машинство и обрада метала, Геодезија и грађевинарство и Електротехника.
Центар на 11.087 км2школског простора располаже кабинетима,радионицама за извођење практичне наставе, учионицама, амфитеатром,спортском двораном,библиотеком и канцеларијама.
Васпитно образовни процес се одвија у 1 смјени.
У школској 2011/12 години у овој установи знање стиче 454 ученика, распоређених у 21 одјељење, који са квалитетним образовањем и усмјеравањем постижу запажене резултате на бројним регионалним, републичким, те међународним такмичењима.

Адреса: Доситеја Обрадовића бб

Директор: Данијела Петковић

Контакт телефон: 056/420-210

е-маил:  os163@teol.net,

os163@skolers.org

На основу Сагласности добијеног од Министарства просвјете и културе РС у школској 2011/12 школа је организовала рад у 38 одјељења предметне и разредне наставе и једном одјељењу дјеце ометене у развоју. Укупан број ученика је 709 .
Настава се изводи у централној школи и у подручним одјељењима : Красанпоље, Осамско, Полом и Глогова
Укупна површина учионичког простора : 1.692 м2
Укупна површина затвореног школског простора: 3.212 м2

Адреса: Петра Кочића бб

Директор: Андрија Млађеновић

Контакт телефон: 056/420-255

е-маил: os139@teol.net,

os139@skolers.org 

На основу Сагласности добијеног од Министарства просвјете и културе у школској 2011/12 години школа је организовала рад у 32 одјељења предметне и разредне наставе и једном комбинованом одјељењу ученика са посебним потребама.

Укупан број ученика је 545.
Нстава се изводи у централној школи и подручним одјељењима : Вољавица, Бјеловац, Тегаре, Факовићи, Бљечева
Укупна површина учионичког простора : 2.385 м2
Укупна површина затвореног школског простора: 3.527 м2

Адреса: Кравица

Директор : Станко Томић

Контакт телефон : 056/465-265

Е – маил: os164@skolers.org

На основу сагласности добијеног од Министарства просвјете и културе у школској 2011/12 години , школа је организовала рад у 21 одјељењу предметне и разредне наставе.

Укупан број ученика је 280.
Настава се изводи у централној школи и у подручним одјељењима: Коњевић Поље и Побуђе.
Укупна површина учионичког простора: 1.754 м2
Укупна површина затвореног школског простора: 3.608 м2