Обавештења за 2020. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ 23.03.2020.
2 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова 16.01.2020.
3 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 18.02.2020.
4 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 18.02.2020.
5 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РOБА 27.02.2020.
6 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 18.02.2020.
7 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА 24.03.2020.
8 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 21.04.2020.
9 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 06.05.2020.
10 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ 21.04.2020.
11 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РОБА 20.05.2020.
12 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 20.05.2020.
13 обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку УСЛУГА 07.07.2020.
14 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 18.09.2020.
15 обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова 15.09.2020.
16 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА 01.10.2020.
17 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА 06.10.2020.
18 обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку роба 30.11.2020.
19 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку набавке услуга 09.10.2020.
20 ГОДИШЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЗА НЕПРИОРИТЕТНЕ УСЛУГЕ 2020.год. 08.02.2021.
21 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова 02.11.2020.
22 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку роба 08.02.2021.

Obrasci za praćenje realizacije ugovora

Редни број Назив Датум Документ
1 Образац за праћење реализације уговора/оквирног споразума за период од 01.10.2020. до 31.12.2020.год 31.12.2020.
2 Образац за праћење реализације уговора/оквирног споразума за период од 01.07.2020. до 30.09.2020.год 30.09.2020.
3 Образац за прац́ење реализације уговора / оквирног споразума за период од 01.04.2020. до 30.06.2020.год 30.06.2020.
4 Образац за прац́ење реализације уговора / оквирног споразума за период од 01.01.2020. до 31.03.2020.год. 31.03.2020.

План јавних набавки општине Братунац за 2020. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о усвајању Плана јавних набавки и извод из плана јавних набавки за 2020.год 20.02.2020.

Одлуке за 2020. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на електрификацији једног дијела МЗ Суха 29.12.2020.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку роба-течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила 28.12.2020.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-рекламног новогодишњег материјала општине Братунац 25.12.2020.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга монтаже, уградње, одржавања и демонтаже опреме за новогодишње украшавање града 14.12.2020.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе опремања просторија Општинске управе Братунац 08.12.2020.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -слободностојећих конвектора (грејних тијел) за потребе Општинске управе Братунац 07.12.2020.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку додатних радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Хранча 11.11.2020.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-фотокопир апарата за потребе Општинске управе Братунац 11.11.2020.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала бетон МБ 30 06.11.2020.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи канализационе мреже у МЗ Суха-општина Братунац 03.11.2020.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба у сврху хигијенско-епидемиолошке заштите чланова бирачких одбора и бирача на дан провођења локалних избора 2020. 02.11.2020.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга извршења рјешења комуналне полиције 02.11.2020.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења података из базе података LRC BIS 30.10.2020.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга изградње система гријања у објекту ТВЈ Братунац 30.10.2020.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње гараже уз објекат ТВЈ Братунац и санација унутрашњих просторија у објекту ТВЈ 30.10.2020.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац 28.10.2020.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку медицинске опреме 26.10.2020.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградња и реконструкција градских улица и локалних путева на подручју општине Братунац 26.10.2020.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова иуградња јавне расвјете на подручју општине Братунац 21.10.2020.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2020.год. 01.10.2020.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица 01.10.2020.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда и признања за Дан општине Братунац 22.09.2020.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде елабората заштите од пожара 21.09.2020.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке противпожарних апарата Општинске управе Братунац 09.09.2020.
25 Одлука о избору најповољнијег поуђача за набавку услуга објаве огласа у дневном листу 07.09.2020.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац 07.09.2020.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 31.08.2020.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 31.08.2020.
29 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине Братунац 25.08.2020.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра 21.08.2020.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на одржавању стамбених објеката у власништву Општинске управе Братунац 21.08.2020.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -половних парковских самоходних косачица 20.08.2020.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Дане малине Братунац 2020.год. 07.08.2020.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-точак за мјерење дужине (циклометар) 28.07.2020.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изради бетонских плоча са клупама за сједење и замјену постојећих оштећених дрвених сједишта клупа на локалитету „Рајска плажа 21.07.2020.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања расхладних уређаја Општинске управе Братунац 21.07.2020.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу зелене површине и кошење траве на обалоутврдама ријека гдје је извршена регулација 17.07.2020.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку спортске опреме 16.07.2020.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку контејнера за одвоз отпда 07.07.2020.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног огласа у дневном листу 18.06.2020.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга заступања и правне помоћи 03.06.2020.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке радно ватрогасног возила 03.06.2020.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавку намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл. 03.06.2020.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања програма за евиденцију сталних средстава, ситног инвентара и материјала 27.05.2020.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у влаништву Општинске управе Братунац 27.05.2020.
46 Одлука о избору најпвољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 20.05.2020.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње зграде општине Братунац 19.05.2020.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања моторног возила Општинске управе Братунац 18.05.2020.
49 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санирању кварова на електро-инсталационој мрежи у објектима у власништву Општине Братунац 08.05.2020.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 05.05.2020.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења и одржавања интернета 30.04.2020.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке опреме ТВЈ Братунац 29.04.2020.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања-објаве јавног огласа у дневном листу 28.04.2020.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања - објаве јавног огласа у дневном листу 28.04.2020.
55 Одлука о избору најповоанијег понуђача за набавку радова на санацији објекта Основне школе у МЗ Тегаре 28.04.2020.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац 10.04.2020.
57 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправке копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 10.04.2020.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-потрошног материјала за компјутере и копир апарате Општинске управе Братунац 10.04.2020.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе инсталирања видео надзора 06.04.2020.
60 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга техничког прегледа моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 02.04.2020.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-монтажног контејнера 02.04.2020.
62 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга- припрема дневних оброка за лица која су смјештена у карантин Дома здравља Братунац 02.04.2020.
63 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку занатских услуга на одржавању металних конструкција и објеката општине Братунац 01.04.2020.
64 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде штампаног материјала за потребе провођења мјера Штаба за ванредне ситуације 31.03.2020.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу карантина у Дому здравља Братунац 30.03.2020.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - опреме за потребе повезивања Одсјека за инспекцијске послове на Регистар новчаних казни (ROF) 27.03.2020.
67 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-спужви за потребе обављања дезинфекције у циљу заштите од вируса корона 27.03.2020.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-кревета са комплетном опремом за потребе опремања карантина 25.03.2020.
69 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 25.03.2020.
70 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-заштитних памучних маски 23.03.2020.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку опреме за потребе обављања дезинфекције 20.03.2020.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку средстава за дезинфекцију и заштитних рукавица 20.03.2020.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- грађевинског материјала за изградњу канализационе мреже у МЗ Суха 20.03.2020.
74 Одлука о поништењу поступка набавке регистрација-технички преглед моторних возила Општинске управе Братунац 20.03.2020.
75 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања моторних возила Општинске управе Братун 20.03.2020.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова-изградња зграде општине Братунац 11.03.2020.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 09.03.2020.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке моторних возила Општинске управе Братунац 27.02.2020.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Главног пројекта за доградњу објекта ЈУ "Дјечије обданиште Братунац" 18.02.2020.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде и постављања металних носача и заштитне ограде 06.02.2020.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац 05.02.2020.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија општине Братунац и ТВЈ Братунац 04.02.2020.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 30.01.2020.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 28.01.2020.