Образац за праћење реализације уговора за 2022. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Oбразац за праћење реализације уговора/оквирног споразума општине Братунац за период од 01.07.2022.год. до 31.09.2022.год. 04.10.2022.
2 Образац за праћење реализације уговора/оквирног споразума Општине Братунац за период од 01.04.2022. до 30.06.2022.год. 04.07.2022.
3 Образац за праћење реализације уговора/оквирног споразума општине Братунац за период од 01.01. до 31.03.2022.год. 04.04.2022.

Обавештења за 2022. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење o поништењу поступка набавке радова „Санација амбуланте у МЗ Конјевић поље“ 09.02.2023.
2 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку радова „Радови за пружање подршке одрживом повратку расељених лица и повратника у руралним дјеловима општине Братунац“ 09.02.2023.
3 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку роба „Набавка и испорука горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 09.12.2022.
4 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку радова „Радови за пружање подршке одрживом повратку расељених лица и повратника у руралним дјеловима општине Братунац“ 25.11.2022.
5 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга „Набавка енергетске услуге“ 08.11.2022.
6 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за доствљање понуда за јавну набавку радова „Изградња путне инфраструктуре у мјесним заједницама општине Братунац“ 01.11.2022.
7 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку радова „Реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Братунац“ 30.09.2022.
8 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке радова „Санација Спомен обиљежја српским жртвама Бирча и Средњег Подриња у МЗ Кравица“ 21.09.2022.
9 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке радова „Додатни радови на санацији и реконструкцији четири хале у Мјесној заједници Кравица-општина Братунац“ 21.09.2022.
10 Информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци 25.08.2022.
11 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Израда пројектне документације за индустријску и бесцаринску зону у Братунцу“ 23.08.2022.
12 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова „Санација Спомен обиљежја српским жртвама Бирча и Средњег Подриња у МЗ Кравица 21.07.2022.
13 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова „Реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Братунац“ 20.07.2022.
14 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 14.06.2022.
15 Обавјештење о набавци за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 26.05.2022.
16 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 20.05.2022.
17 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 10.05.2022.
18 Обавјештење о додјели уговора у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци за јавну набавку радова „Додатни радови на изградњи зграде Општинске управе Братунац“ 10.05.2022.
19 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку роба „Опремање нових просторија Општинске управе Братунац“ 27.04.2022.
20 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 21.04.2022.
21 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба - „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе Спортске дворане у Братунцу“ 19.04.2022.
22 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица 13.04.2022.
23 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 07.04.2022.
24 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука униформе за ватрогасце-спасиоце“ 30.03.2022.
25 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку роба „Набавка опреме за јавни видео надзор на подручју општине Братунац“ 29.03.2022.
26 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 29.03.2022.
27 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку радова „Изградња јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 23.03.2022.
28 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 17.03.2022.
29 Информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци 11.03.2022.
30 Обавјештење о набавци у отвореном поступку јавне набавке роба „Опремање нових просторија Општинске управе Братунац“ 11.03.2022.
31 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку радова „Реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Братунац“ 04.03.2022.
32 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 03.03.2022.
33 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 18.02.2022.
34 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку роба "Набавка опреме за јавни видео надзор на подручју општине Братунац" 16.02.2022.
35 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Израда пројектне документације за индустријску и бесцаринску зону у Братунцу“ 13.01.2022.

План јавних набавки општине Братунац за 2022. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о усвајању Плана јавних набавки и извод из план јавних набавки за 2022.годину 04.01.2022.

Одлуке за 2022. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 10.01.2023.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Радови за пружање подршке одрживом повратку расељених лица и повратника у руралним дјеловима општине Братунац“, ЛОТ 4.- Изградња јавне расвјете у МЗ коњевић Поље 21.12.2022.
3 Одлука о поништењу поступка набавке радова „Радови за пружање подршке одрживом повратку расељених лица и повратника у руралним дјеловима општине Братунац“, ЛОТ 3.- Санација амбуланте у МЗ Коњевић Поље 15.12.2022.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Радови за пружање подршке одрживом повратку расељених лица и повратника у руралним дјеловима општине Братунац“, ЛОТ 2.- Санација локалних путева у МЗ Суха 14.12.2022.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Радови за пружање подршке одрживом повратку расељених лица и повратника у руралним дјеловима општине Братунац“, ЛОТ 1.- Асфалтирање локалних путева у МЗ Борићи-Подградац и МЗ Селишта 14.12.2022.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња путне инфраструктуре у мјесним заједницама општине Братунац“ 18.11.2022.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга електронског платног промета за потребе Општинске управе Братунац 11.11.2022.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 27.10.2022.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања- котазације за службенике Општинске управе Братунац 12.10.2022.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Санација локалних путева на подручју општине Братунац“ 11.10.2022.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку додатних радова на санацији и реконструкцији четири хале у Мјесној заједници Кравица-општина Братунац 13.09.2022.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 09.09.2022.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку материјала за потребе изградње мреже за новдњавање пољопривредних парцела 08.09.2022.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга снимања стања јавне расвјете на подручју општине Братунац 05.09.2022.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде елабората за изградњу јавне расвјете са ЛЕД технологијом 05.09.2022.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку грађевинског материјала за санацију и изградњу водних објеката и изворишта на подручју општине Братунац 05.09.2022.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на реконструкцији, адаптацији и изградњи сеоских водовода на подручју општине Братунац 31.08.2022.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2022.године 31.08.2022.
19 Одлука о избору најповољинијег понуђача за набавку радова „Санација Спомен обиљежја српским жртвама Бирча и Средњег Подриња у МЗ Кравица“ 18.08.2022.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Братунац“ 12.08.2022.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - „Набавка и испорука потрошног канцеларијског материјала за провођење поступка опозива Начелника општине“ 01.08.2022.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга - „Услуге израде штампаног и осталог материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 27.07.2022.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - „Набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 21.07.2022.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба –„Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 19.07.2022.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге штампања осјетљивог изборног материјала за спровођење поступка опозива Начелника општине“ 18.07.2022.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге штампања неосјетљивог изборног материјала за спровођење поступка опозива Начелника општине“ 18.07.2022.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда пројектне документације за индустријску и бесцаринску зону у Братунцу“ 15.07.2022.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за нанавку услуга „Сервисирање и одржавање противпожарних апарата Општинске управе Братунац“ 06.07.2022.
29 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 30.06.2022.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука класик сунцобрана са постољем и футролом за потребе одржавања манифестација и обиљежавања значајних датума општине Братунац“ 29.06.2022.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправки копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 27.06.2022.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга IP/МPLS WPN за повезивање јавног видео надзора на подручју општине Братунац са Министарством унутрашњих послова 20.06.2022.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга - кетринга за потребе одржавања Међународног сајма пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма „Дани малине Братунац 2022“ 15.06.2022.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Робне награде за учеснике и побједнике манифестације и репроматеријал потребан за организацију Међународног сајама пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма Дани малине Братунац 2022“ 15.06.2022.
35 Одлука о поништењу поступка набавке за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 09.06.2022.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка штампаног конфекцијског промотивног материјала за одржавање Међународног сајама пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма Дани малине Братунац 2022“ 07.06.2022.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 06.06.2022.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка штампаног промотивног материјала за одржавање Међународног сајама пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма Дани малине Братунац 2022“ 06.06.2022.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка униформи за ватрогасце-спасиоце - ЛОТ 2: Набавка и испорука интервенцијске униформе за ватрогасца-спасиоца“ 06.06.2022.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка униформи за ватрогасце-спасиоце - ЛОТ 1: Набавка и испорука радне униформе за ватрогасца-спасиоца “ 06.06.2022.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Набавка и уградња опреме за напајање електричном енергијом јавног видео надзора на подручју општине Братунац“ 03.06.2022.
42 Одлука о избору најповоqнијег понуђача за набавку услуга „Изнајмљивање сајамских пагода за потребе одржавања Међународног сајама пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма Дани малине Братунац 2022“ 31.05.2022.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku радова „Радови на санирању кварова на електроинсталационој мрежи у објектима у власништву општине Братунац“ 31.05.2022.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка и испорука сајамске заставе за одржавање сајма Дани малине Братунац 2022“ 31.05.2022.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац 25.05.2022.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања моторних возила Општинске управе Братунац 25.05.2022.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга зступања и правне помоћи за потребе Општинске управе Братунац 20.05.2022.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга oбављањa љекарског прегледа за раднике Општинске управе Братунац 20.05.2022.
49 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -Набавка инсталације за потребе напајања електричном енергијом новог објекта Општинске управе Братунац 16.05.2022.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за два службеника Општинске управе Братунац 16.05.2022.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања- котазације за два службеника Општинске управе Братунац 16.05.2022.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда пројектне документације за индустријску и бесцаринску зону у Братунцу“ 16.05.2022.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-монтажни контејнер 10.05.2022.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за обиљежавање славе општине Братунац 05.05.2022.
55 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе Спортске дворане у Братунцу“ 05.05.2022.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица 28.04.2022.
57 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 27.04.2022.
58 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 27.04.2022.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Опремање нових просторија Општинске управе Братунац“ 21.04.2022.
60 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 15.04.2022.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку додатних радова на изградњи зграде Општинске управе Братунац 14.04.2022.
62 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 14.04.2022.
63 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 14.04.2022.
64 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба – саксијског расада цвијећа за уређење зелених површина 08.04.2022.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда Програма санитарне заштите изворишта питке воде Бјеловац“ 07.04.2022.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка пресадница за пластеничку производњу поврћа“ 05.04.2022.
67 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Такси превоз лица за потребе Општинске управе Братунац“ 04.04.2022.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга на реализацији пројекта „Успостава пословне зоне „Братунац“ у општини Братунац“ 23.03.2022.
69 Одука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 22.03.2022.
70 Одука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Братунац“ 17.03.2022.
71 Одука о избору најповољнијег понуђача за набавку цвијећа и цвијетних аранжмана за потребе Општинске управе Братунац 11.03.2022.
72 Одлукао избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга „Набавка топлих напитака за потребе Општинске управе Братунац“ 11.03.2022.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 10.03.2022.
74 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за јавни видео надзор на подручју општине Братунац 07.03.2022.
75 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изради заштитне ограде на вањским трибинама спортских терена испред објекта СШЦ Братунац 02.03.2022.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке пумпе и цријева високог притиска за потребе ТВСЈ Братунац 02.03.2022.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде пројектне документације за индустријску и бесцаринску зону у Братунцу 02.03.2022.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга oдржавањa и поправкe моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 01.03.2022.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијско праћење значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем радија 25.02.2022.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Извођење радова на напајању електричном енергијом базена за наводњавање у Горњем Реповцу“ 18.02.2022.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда елабората експопријације у индустријској и пословној зони у насељу Побрђе“ 15.02.2022.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 10.02.2022.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда елабората о квалитету и резервама питке подземне воде и изворишта Бјеловац“ 07.02.2022.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Припремни радови на постављању јавног видео надзора на подручју општине Братунац“ 08.02.2022.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге геометра за потребе Општинске управе Братунац“ 04.02.2022.
86 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда елабората за чишћење корита Глоговске ријеке у општини Братунац “ 04.02.2022.
87 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног материјала за компјутере и копир апарате“ 04.02.2022.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Објава Јавног огласа за продају покретне имовине (возила) у својини Општине Братунац путем усменог јавног надметања у дневном листу“ 28.01.2022.
89 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине општине Братунац 28.01.2022.
90 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Санација стубишног простора у пожару оштећеном вишеспратном стамбеном објекту Ламеле“ 17.01.2022.
91 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пелета за потребе загријавања објекта Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Братунац 05.01.2022.