НАЈАВА 4. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Glavna slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Број:01-022-сл/21

Братунац, 13.09.2021. године

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

 

На основу члана 79. став 1. и члана 80. Пословника  о  раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, број :3/18),

 

С а з и  в а м

 1. 4. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

За дан  20.09.2021. године (понедељак)

са почетком у 10,00 часова, у Скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу предлажем следећи

 

Д  Н Е В Н И   Р Е Д:

 

 • 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 • 3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТСКО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 • 4. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 5. ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 6. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 7. ИЗБОР ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 8. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД СКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 9. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 • 10. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ:
   • 1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 • 2. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
 • 3. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
 • 4. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
 1. 11. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ:
 2. 1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 3. 2. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
 4. 3. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
 5. 4. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
 6. 12. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊЕУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРАТУНАЦ
 7. 13. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРАТУНАЦ
 8. 14. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 9. 15. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. 16. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 11. 17. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНВАЊЕ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. 18. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У КО БРАТУНАЦ И КО ПОБРЂЕ
 13. 19. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ САОБРАЋАЈНИЦА, НАСТАВКА И САНАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ФОРМИРАЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
 14. 20. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ СЛОБОДНЕ (БЕСЦАРИНСКЕ) ЗОНЕ
 15. 21. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ И СЛОБОДНЕ (БЕСЦАРИНСКЕ) ЗОНЕ
 16. 22. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНДУСТРИЈСКУ И БЕСЦАРИНСКУ ЗОНУ
 17. 23. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ
 18. 24. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНОВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ
 19. 25. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРВЉА“ БРАТУНАЦ
 20. 26. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ
 21. 27. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ
 22. 28. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОО „МАЛИНА“ БРАТУНАЦ
 23. 29. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ
 24. 30. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ “ БРАТУНАЦ
 25. 31. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 26. 32. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 27. 33. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.- 30.06.2021. ГОДИН
 28. 34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

НАПОМЕНА:                                                                                               

Обавјештавамо  све  одборнике да сједници     о б а в е з н о     присуствују, а у случају спречености обавесте ову Службу на тел.бр.056/410-160.

 

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

        ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

 

     РАДИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ