ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2023.ГОДИНУ.

Glavna slika

Општина Братунац расписује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања младих предузетника у 2023.години (у даљем тексту:Јавни позив).

Јавни позив објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Братунац и огласној табли Завода за запошљавање РС Биро Братунац.

Јавни позив ће бити отворен 30 дана од дана објављивања.

Јавни позив садржи предмет јавног позива, намјену и висину подстицајних средстава, право и услови учешћа, подношење пријаве и потребна документација, разматрање захтјева и критеријуме, одлуку о додјели средстава и закључење уговора, обавезе корисника, као и начин и рок подношења пријава.

Текст Јавног позива можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

 

ПРИЛОГ 1. – Пријава на јавни позив

ПРИЛОГ 2. – Изјава о давању сагласности

ПРИЛОГ 3. – Изјава о некориштењу бесповратних средстава

ПРИЛОГ 4. – Пословни план

ПРИЛОГ 5. – Извештај