Образац за праћење реализације уговора за 2021. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Образац за праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 01.10.2001 до 31.12.2021.год. 27.01.2022.
2 Образац за праћење реализације уговора/оквирног споразума општине Братунац за период од 01.07.2021. до 30.09.2021.год. 01.10.2021.
3 ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД од 01.04.2021.год. до 30.06.2021.год. 05.07.2021.
4 ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 03.01.2021.

Обавештења за 2021. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о додијели уговора у отвореном поступку јавне набавке роба 01.02.2022.
2 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге –угоститељске услуге за потребе Општинске управе Братунац 26.01.2022.
3 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – услуге стручног усавршавања радника Општинске управе Братунац 26.01.2022.
4 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – услуге хотелског смјештаја за потребе Општинске управе Братунац 26.01.2022.
5 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – угоститељске услуге за обиљежавање славе општине Братунац 26.01.2022.
6 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – набавка топлих напитака за потребе Општинске управе Братунац 26.01.2022.
7 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – услуге заступања и правне помоћи 26.01.2022.
8 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – угоститељске услуге за обиљежавање годишњице страдања Срба у Подрињу 26.01.2022.
9 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – угоститељске услуге за обиљежавање Војске РС 26.01.2022.
10 Годишње обавјештење о додијели уговора за неприоритетне услуге – правне услуге 26.01.2022.
11 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку радова 21.12.2021.
12 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку роба 14.10.2021.
13 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку радова 01.10.2021.
14 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 10.09.2021.
15 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 25.08.2021.
16 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РОБА 17.08.2021.
17 Обавјештење о поништењу поступка набавке опреме за одржавање чистоће - Лот 2 11.08.2021.
18 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку опреме за одржавање чистоће - Лот 1 11.08.2021.
19 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РОБА 27.07.2021.
20 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА 01.07.2021.
21 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РОБА 30.06.2021.
22 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РОБА 28.06.2021.
23 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 28.06.2021.
24 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА 02.03.2021.
25 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГA СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ 01.02.2021.
26 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 29.03.2021.
27 обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку УСЛУГА 06.04.2021.
28 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова 13.05.2021.
29 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РОБА 11.05.2021.
30 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РОБА 13.05.2021.
31 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА 14.05.2021.
32 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку рОБА 14.05.2021.
33 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 19.05.2021.
34 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 19.05.2021.
35 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РОБА 21.05.2021.
36 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РОБА 09.06.2021.

Одлуке за 2021. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова за потребе Општинске управе Братунац 31.12.2021.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на асфалтирању локалног пута у мјесту Пирићи, Мјесна заједница Бјеловац -општина Братунац 29.12.2021.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санцији клизишта и проширењу пута у Грабовачкој ријеци, МЗ Факовићи, општина Братунац 24.12.2021.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања церада и билборда за потребе организације разних манифестација на подручју општине Братунац 24.12.2021.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу трибина на спортском трену испред објекта Средњошколског центра у Братунцу 24.12.2021.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-рекламног новогодишњег материјала Општинске управе Братунац 22.12.2021.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 15.12.2021.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга уступања права коришћења података из базе података кредитног бироа LRC за потребе Општинске управе Братунац 15.12.2021.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње јавне расвјете на подручју општине Братунац 10.12.2021.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања - објаве Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Братунац у дневном листу 10.12.2021.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања - објаве Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста намјештеника у Општинској управи Братунац у дневном листу 10.12.2021.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 29.11.2021.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку роба течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила 29.11.2021.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања лифта у вишепородичном стамбеном објекту за избјегла и расељена лица (зграда социјалног становања) у Братунцу 26.11.2021.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електронских картица за потребе матичне службе Општинске управе Братунац 08.11.2021.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- гума за моторна возила Општинске ураве Братунац 08.11.2021.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку спортске опреме 08.11.2021.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања-објаве Јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе општине Братунац 27.10.2021.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja-objave Javnog konkursa za izbor i imenovanje drirektora i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština 27.10.2021.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања-објаве поништења Јавног конкурса за избор и именовање дриректора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач општина 25.10.2021.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања-објаве Јавног конкурса за избор и именовање дриректора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач општина 20.10.2021.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге платног промета за потребе Општинске управе Братунац 11.10.2021.
23 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке роба - униформи за ватрогасце-спасиоце и комуналну полицију Општинске управе Братунац 11.10.2021.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за радове санације квара на водоводној инсталацији 05.10.2021.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга на реализацији пројекта „Планирање развоја пословне зоне у општини Братунац“ 24.09.2021.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду општинских признања за Дан општине 2021 21.09.2021.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду и поправку металних конструкција 20.09.2021.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку униформи за ватрогасце-спасиоце и комуналну полицију 08.09.2021.
29 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку застава 09.09.2021.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке грађевинске машине комбиновани ровокопач 08.09.2021.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2021.године 25.08.2021.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу уређаја за климатизацију 20.08.2021.
33 Одлука о избору најповоqнијег понуђача за набавку услуга котизације 19.08.2021.
34 Одлука о избору најповоqнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 19.08.2021.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде измјене Главног пројекта проширења Раковачког пута у Братунцу 18.08.2021.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку опреме за одржавање зеленила и паркова 17.08.2021.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- пакетића за првачиће 13.08.2021.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 12.08.2021.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 11.08.2021.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки опреме ТВЈ Братунац 11.08.2021.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса за избор и именовање Секретара СО-е 10.08.2021.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке пумпе високог притиска на ватрогасном возилу 06.08.2021.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санацији објекта капеле на градском гробљу у Братунцу 06.08.2021.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уклањању и измијештању привремених објеката 30.07.2021.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге објаве јавног конкурса 30.07.2021.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Реконструкција и санација четири хале у Мјесној заједници Кравица-општина Братунац“ 29.07.2021.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука материјала за санацију канализационе мреже“ 23.07.2021.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба„Набавка опреме за одржавање чистоће на подручју општине Братунац“ – ЛОТ 1: „Набавка и испорука контејнера, канти и остале опреме за одлагање отпада и чишћење јавних површина“ 23.07.2021.
49 Одлука о поништењу поступка набавке „Набавка опреме за одржавање чистоће на подручју општине Братунац“ – ЛОТ 2: „Набавка и испорука опреме за одржавање зеленила и паркова“ 23.07.2021.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације ријечних корита на подручју општине Братунац 23.07.2021.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Општинске управе Братунац 16.07.2021.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 27.06.2021.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 21.06.2021.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 21.06.2021.
55 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку огревног дрвета за потребе Спортске дворане у Братунцу 21.06.2021.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.и испоруку средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл. 15.06.2021.
57 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 15.06.2021.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача занабавку услуга штампања материјала за потребе одржавања манифестација и значајних датума општине Братунацнабавку услуга штампања материјала за потребе одржавања манифестација и значајних датума општине Брату 15.06.2021.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац 14.06.2021.
60 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке роба "Набавка и испорука грађевинског материјала за расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац роба "Набавка и испорука грађевинског матер 14.06.2021.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 11.06.2021.
62 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Плана заштите од пожара за општину Братунац 11.06.2021.
63 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде акта о проћени ризика за радна мјеста у Општинској управи Братунац, сервисирање и одржавање противпожарних апарата и обука радника из области заштите на раду и заштите од пожаразраде ак 11.06.2021.
64 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 10.06.2021.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пластеника и опреме за пластенике 07.06.2021.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградњеводоводне мреже за село Загони у МЗ Загониводоводне мреже за село Загони у МЗ Загони 07.06.2021.
67 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - изградња путне инфраструктуре у МЗ Суха и МЗ Михаљевићизградња путне инфраструктуре у МЗ Суха и МЗ Михаљевићи 02.06.2021.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за потреберасељених лица, повратника и социјалних корисника на подручју општине Братунацрасељених лица, повратника и социјалних корисника на подручју општине Братунац 01.06.2021.
69 Одлука о отказивању поступка набавке за набавку услуга одржавање и санација ријечних корита на подручју општине Братунац 01.06.2021.
70 Одука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга -услуга заступања и правне помоћи за потребе Општинске управе Братунац 31.05.2021.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија Општине Братунац и ТВЈ Братунац 31.05.2021.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 28.05.2021.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку возила за потребе Општинске управе Братунац 24.05.2021.
74 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања копир апарата и штампача 14.05.2021.
75 одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревизије пројектне документације 12.05.2021.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за обиљежавање славе Општине Братунац 05.05.2021.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку саксијског расада цвијећа за уређење зелених површина на подручју општине Братунац 28.04.2021.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга техничког прегледа моторних возила 28.04.2021.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 22.04.2021.
80 Одлука о поништењу поступка за набавку услуга техничког прегледа моторних возила 16.04.2021.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања 16.04.2021.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова насипања локалног пута у насељима Јагодња и Јошева у МЗ Жлијебац-општина Братунац 18.03.2021.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-цвијећа и цвјетних аранжмана 02.03.2021.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга прибављања енергетског цертификата за вишепородични стамбени објекат Су+П+3 у Братунцу 26.02.2021.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на раскрсници у Братунцу 24.02.2021.
86 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 17.02.2021.
87 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-потрошног материјала за компјутере и копир апарате Општинске управе Братунац 11.02.2021.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника Општинске управе Братунац 01.02.2021.
89 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- пелета за потребе ТВЈ Братунац 28.01.2021.
90 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 28.01.2021.

План јавних набавки општине Братунац за 2021. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о усвајању Плана јавних набавки и извод из плана јавних набавки за 2021.год 20.08.2021.