ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2023.ГОДИНУ

Glavna slika

Јавна расправе о Нацрту Ребаланса општине Братунац за 2023. Годину биће одржана у понедељак 13.11.2023 године у 13 часова у сали за састанке Општине Братунац (трећи спрат ).

Позивају се представници буџетских корисника (Дјечијег вртића „Радост“, Центра за социјални рад, Дома културе, Туристичке организације, Дома Здравља, Средњошколског центра и Народне библиотеке) и представници корисника грантова који немају своје буџетске позиције, представници невладиних и непрофитних организација, представници мјесних заједница и остала заинтересована правна и физичка лица да дођу и дају своје сугестије.

На интернет страници Општине Братунац (www.opstinabratunac.com) је објављен Нацрт Ребаланса буџета општине Братунац за 2023год. како би се посјетиоци благовремено упознали са материјалом, а заинтересовани могу дати своје примједбе, предлоге и сугестије и електронским путем на адресу finbrat@teol.net  (носилац активности: Одјељење за финансије) или лично на дан кад буду организоване јавне расправе.

Коментаре, сугестије и мишљења је могуће послати до 15.11.2023. године, а исте ће бити разматрани од стране обрађивача и предлагача при изради Предлога Ребаланса буџета општине Братунац за 2023 годину.

 

Програм провођења јавне расправе о Нацрту Ребаланса буџета општине Братунац за 2023.годину можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

Нацрт Ребаланса будзета за 2023.годину можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

 

ПРЕДЛАГАЧ:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

ОБРАЂИВАЧ:                                               

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ