КОНКУРС ПЕТРОВДАН

Glavna slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

Организациони одбор за обиљежавање страдања Срба  у Средњем Подрињу и Бирчу током Одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995. године         

Светог Саве 88

75420 Братунац

Тел: +387(56)410-176

Факс: +387(56)410-337

Е-mail: bratopst@teol.net

 

Број: 02-020-165/22

Датум: 14.04.2022. год.

 

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор најбољих ученичких литерарних и ликовних радова поводом обиљежавања страдања Срба у Средњем Подрињу и Бирчу током Одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995. на тему „Страдање Срба у Средњем Подрињу и Бирчу".

          Општина Братунац, у име Организационог одбора за обиљежавање страдања Срба у Средњем Подрињу и Бирчу током Одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995, расписује конкурс за избор најбољих ученичких литерарних и ликовних радова на тему „Страдање Срба у Средњем Подрињу и Бирчу“.

Више информација, историјски контекст и фотографије које могу послужити као инспирација ученицима за стварање ученичких радова можете пронаћи на интернет страници: www.opstinabratunac.com.


Упутство за слање радова:

-Литерарни радови морају бити у прози, куцана врстом слова Times new roman, величина слова 12, проред 1.5 и поравнање текста са обе стране. 

-Радови морају бити одштампани на папиру формата А4, странице нумерисане а листови спојени. Радови се предају под шифром. На врху прве странице рада пише се шифра, испод ње наслов рада, а затим слиједи сам рад. Уз рад се предаје и посебна, затворена, коверта у којој се налазе подаци о аутору: име и презиме, датум рођења, разред, одјељење, школа, адреса становања, као и подаци о ментору: име и презиме, радно мјесто, назив и адреса школе и контакт подаци ментора. Све се то пакује у посебну коверту, која се адресира као што је доље наведено.

-На конкурсу могу учествовати ученици у двије категорије: 7. 8. и 9. разред основне и сви разреди средњих школа са подручја Републике Српске.

-Радови морају бити оригинални, у складу са узрастом учесника. Радови који не буду показивали такве карактеристике, неће се узимати у разматрање.

-Конкурс је наградног карактера, a награде ће бити додијељене ауторима. Награђује се прво, друго и треће мјесто. Прво мјесто у обе категорије се награђује са 300 КМ, друго са 200 КМ и треће са 100 КМ. Ментори првонаграђених радова добијају награду у висини предвиђеној за ауторе тј. 300 КМ.

-Жири за избор најбољих радова биће именован од стране Одбора за обиљежавање посебном одлуком.

-Аутори и ментори ће преузети награде на посебној додјели, у вријеме и на мјесту које одреди Одбор. Награде се неће моћи преузети на други начин.НАПОМЕНА:

Сви аутори који учествују на конкурсу, били они награђени или не, одричу се својих ауторских права у име општине Братунац и изричито дају дозволу да се радови публикују, јавно читају, изводе и користе без икакве посебне дозволе нити надокнаде ауторима.

Учешћем на конкурсу, подразумијева се да малољетна лица имају дозволу својих родитеља. Сви учесници конкурса и њихови заступници одричу се било какве жалбе на одлуке жирија, као и било каквог правног поступка.

Радови морају пристићи до 1. јуна 2022. на адресу:

Општина Братунац

Прес служба

Светог Саве 88

75420 Братунац

(са назнаком - За конкурс: „Страдање Срба у Средњем Подрињу и Бирчу“)

 

Радови који стигну након овог времена неће се узимати у разматрање.

Текст конкурса објављује се у дневном листу ”Глас Српске”, а у електронском облику и са прилозима на интернет адреси: www.opstinabratunac.com.

 

Tекст конкурса можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

Историјски наратив можете погледати и преузети ОВДЈЕ.