НАЈАВА 5. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Glavna slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Број:01-022-сл/21

Братунац, 11.10.2021. године                                              

       

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

 

На основу члана 79. став 1. и члана 80. Пословника  о  раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, број :3/18),

 

С а з и  в а м

 1. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

За дан  18.10.2021. године (понедељак)

са почетком у 10,00 часова, у Скупштинској сали у згради Општине Братунац

За сједницу предлажем следећи

 

Д  Н Е В Н И   Р Е Д:   

                                                                            

 1. 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. 3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ АУТОРА И ПРИЈЕДЛОГА СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 4. 4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 5. 5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 6. 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ САБОРНОГ ХРАМА ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВОГ У БРАТУНЦУ
 7. 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА КУПОВИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА У БРАТУНЦУ
 8. 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (ВОЗИЛА) У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 9. 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА (ОПРЕМИ) НА АД „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ
 10. 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ЕКОЛОШКЕ НАКНАДЕ
 11. 11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ БЕСПЛАТНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 13. 13. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДОО „МАЛИНА БРАТУНАЦ“ БРАТУНАЦ
 14. 14. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД УПРАВНИХ ОДБОРА:
 • - ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ
 • - ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ
 • - ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
 • - ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ
 • - ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ

 

 1. 15. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВД УПРАВНИХ ОДБОРА:
 • - ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ
 • - ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ
 • - ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
 • - ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ
 • - ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ
 1. 16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

НАПОМЕНА:                                                                                               

Обавјештавамо  све  одборнике да сједници     о б а в е з н о     присуствују, а у случају спречености обавесте ову Службу на тел.бр.056/410-160.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШИНЕ

     ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

 

       Радислав Јовановић

 

 

Скупштински материјал за 5. редовну сједницу скупштине општине Братунац можете преузети овдје