ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СО-е БРАТУНАЦ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

На основу члана 53 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („СЛ.Гласник РС“ бр.97/16), члана 36. Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр. 10/2017) и члана 127 Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ бр.3/18), Скупштина општине Братунац, Одлуком бр.01-022-195/21 од 18.06.2021.год., именовала је Комисију за избор Секретара СО-е Братунац по расписаном Јавном конкурсу бр.01-022-195/21, објављеном је у дневном листу Глас Српске дана 13.08.2021.год., у Службеном Гласнику РС бр.75/21 дана 17.08.2021.год. и на веб страници општине Братунац www. opstinabratunac.com. дана 13.08 .2021.год.

У складу са чланом 24 Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) састав Комисије учиниће се доступним јавности путем ове веб странице.

У комисију за избор Секретара СО-е Братунац, а у складу са чланом 53. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („СЛ.Гласник РС“ бр.97/16) именовани су:

1. Петко Ранкић – из реда одборниа
2. Стефан Бојић – из реда одборника
3. Горан Кочевић - са листе стручњака СО-е Братунац бр.01-022-144/21
4. Ранка Перић - службеник Општинске управе Братунац
5. Рада Веселиновић - службеник Општинске управе Братунац