ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ БРАТУНАЦ (16.05.2023.г.)

Glavna slika

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 79. став 1. и 2.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени Гласник РС“, бр.97/16), члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени Гласник РС“, бр. 42/17) и члана 67. Статута општине Братунац (“Службени Гласник општине Братунац“, бр.10/17), Начелник општине Братунац, Рјешењем бр.02-020-226/23. од 12.05.2023. године, именовао је Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у општинску управу Братунац  по расписаном Јавном конкурсу за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у општинској управи Братунац, бр. 02-020-226/23. објављеног у дневном листу „Глас Српске“,  дана 19.04.2023. године и у „Службеном Глснику РС“, бр. 40/23 од 27.04.2023. године.

 

У складу са чланом 24. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи ( „Службени Гласник РС“, бр.  42/17) састав комисије учиниће се доступним јавности путем интернет странице јединице локалне самоуправе или на огласној табли градске, односно општинске управе, најмање три дана прије писмене провјере, односно усменог интервјуа.

 

У Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у општинску управу Братунац  по расписаном Јавном конкурсу за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у општинској управи Братунац, бр. 02-020-226/23, а у складу са чланом 79. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоупрве („Службени Гласник РС“ бр. 97/16) именовани су:

 

  1. 1. Ивана Милановић, дипл. правник - службеник са одговарајућим професиналним искуством
  2. 2. Вјекослав Стевановић, дипл.инж.маш. - службеник са одговарајућим професиналним искуством
  3. 3. Ранка Перић, дипл. економиста - службеник за управљање људским ресурсима
  4. 4. Саша Симић, дипл.инж.пољопривреде – са листе стручњака СО-е Братунац, бр. 01-022-144/21
  5. 5. Стефан Бојић, Мр. шумарства - са листе стручњака СО-е Братунац, бр. 01-022-144/21

 

За предсједника Конкурсне комисије именована је  Ивана Милановић, дипломирани правник.