OБАВЈЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА СА КАНДИАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА НАМЈЕШТЕНИКЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ, БР. 02-020-672/21

Glavna slika

Комисија за спровођење поступка за пријем намјештеника у Општинској управи Братунац, именована Рјешењем, бр.02-020-672/21 од 31.12.2021.год., извршила је отварање пријава кандидата који су конкурисали на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста намјештеника у Општинској управи Братунац, бр. 02-020-672/21, објављен је у дневном листу Глас Српске, дана 11.12.2021 год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com дана 11.12.2021.год., и утврдила списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса.

У складу са чланом 26.став (7) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) поступак избора кандидата провешће се путем усменог интервјуа.

Усмени интервју подразумијева појединачан разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) путем ове веб странице обавјештавамо кандидате да је Комисија одредила датум и вријеме одржавања усменог интервјуа са сваким кандидатом који испуњава услове Јавног конкурса у следећим терминима:

 

За радно мјесто возач

 

 1. 1. Жарко Дероњић 11.01.2022.год. у 10,00 часова

 

 

За радно мјесто возач Начелника општине

 

 1. 1. Ђорђе Голуб 11.01.2022.год. у 10,30 часова
 2. 2. Ристо Остојић 11.01.2022.год. у 11,00 часова

 

 

За радно мјесто радник на физичком обезбјеђењу објекта

 

 1. 1. Јовица Шкорић 11.01.2022.год. у 11,30 часова
 2. 2. Дарко Цвијетиновић 11.01.2022.год. у 12,00 часова
 3. 3. Ристо Остојић 11.01.2022.год. у 12,30 часова

 

 

За радно мјесто координатор послова физичког обезбјеђења

 

 1. 1. Ристо Остојић 11.01.2022.год. у 13,00 часова
 2. 2. Дејан Мићић 11.01.2022.год. у 13,30 часова

 

 

За радно мјесто Ватрогасац

 

 1. 1. Александар Марковић 11.01.2022.год. у 14,00 часова

 

 

За радно мјесто радник на одржавању система, интернет, телефон, веб сајт, припрема и објављивање докумената

 

 1. 1. Радован Јелисавчић 11.01.2022.год. у 14,30 часова

 

 

За радно мјесто технички секретар Начелника општине

 

 1. 1. Милена Гаврић 12.01.2022.год. у 08,00 часова
 2. 2. Илијана Остојић 12.01.2022.год. у 08,30 часова
 3. 3. Јелена Радовић 12.01.2022.год. у 09,00 часова
 4. 4. Анђелка Млађеновић 12.01.2022.год. у 09,30 часова

 

 

За радно мјесто техничко лице за рад у штампарији – фотокопирници

 

 1. 1. Анђелка Млађеновић 12.01.2022.год. у 10,00 часова
 2. 2. Тијана Зечић 12.01.2022.год. у 10,30 часова
 3. 3. Ристо Остојић 12.01.2022.год. у 11,00 часова

 

Интервју ће се обавити у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, канцеларија бр. 1 (кабинет предсједникаСкупштине).

У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавјештени и појединачно писменим путем.

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не оправда писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.

 

 

Предсједник Комисије

Ивана Милановић, дипл.правник