OБАВЈЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА СА КАНДИАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ, БР. 02-020-673/21, 13.01.2022.Г.

Glavna slika

Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинској управи Братунац, именована Рјешењем, бр.02-020-673/21 од 31.12.2021.год., извршила је отварање пријава кандидата који су конкурисали на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Братунац, бр. 02-020-673/21, објављен је у дневном листу Глас Српске, дана 11.12.2021 год., на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com  дана 11.12.2021.год. и у Службеном Гласнику РС, бр. 113/21 од 15.12.2021. године и утврдила списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса.

У складу са чланом 26.став (7) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) поступак избора кандидата провешће се путем усменог интервјуа.

Усмени интервју подразумијева појединачан разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) путем ове веб странице обавјештавамо кандидате да је Комисија одредила датум и вријеме одржавања усменог интервјуа са сваким кандидатом који испуњава услове Јавног конкурса у следећим терминима:

 

 

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за координацију и рад шалтер сале и архиве

 

 1. 1. Маријана Нешковић 17.01.2022. год. у 09:00 часова
 2. 2. Срђан Лоначаревић 17.01.2022. год. у 09:20 часова
 3. 3. Ракановић Сања 17.01.2022. год. у 09:40 часова
 4. 4. Ерић Вања 17.01.2022. год. у 10:00 часова
 5. 5. Милош Маријановић 17.01.2022. год. у 10:20 часова
 6. 6. Миленка Јанковић 17.01.2022. год. у 10:40 часова
 7. 7. Млађеновић Анђелка 17.01.2022. год. у 11:00 часова
 8. 8. Гојчиновић Снежана 17.01.2022. год. у 11:20 часова
 9. 9. Зарић Славица 17.01.2022. год. у 11:40 часова
 10. 10. Стојанка Стојановић 17.01.2022. год. у 12:00 часова
 11. 11. Кривак Градимир 17.01.2022. год. у 12:20 часова
 12. 12. Мустафић Селмедина 17.01.2022. год. у 12:40 часова
 13. 13. Марија Стјепановић 17.01.2022. год. у 13:00 часова
 14. 14. Зекић Милада 17.01.2022. год. у 13:20 часова
 15. 15. Мирјана Драгичевић 17.01.2022. год. у 13:40 часова
 16. 16. Милица Ћетковић 17.01.2022. год. у 14:00 часова
 17. 17. Нинковић Жељко 17.01.2022. год. у 14:20 часова

 

 

 

За радно мјесто  Самостални стручни сарадник за правно заступање

 

 1. 1. Маријана Нешковић 18.01.2022. год. у 09:00 часова
 2. 2. Срђан Лончаревић 18.01.2022. год. у 09:40 часова
 3. 3. Ракановић Сања 18.01.2022. год. у 10:20 часова
 4. 4. Вања Ерић 18.01.2022. год. у 11:00 часова
 5. 5. Стојанка Стојановић 18.01.2022. год. у 11:40 часова
 6. 6. Кривак Градимир 18.01.2022. год. у 12:20 часова
 7. 7. Маријана Нешковић 18.01.2022. год. у 13:00 часова
 8. 8. Селмедина Мустафић 18.01.2022. год. у 13:40 часова
 9. 9. Стјепановић Марија 18.01.2022. год. у 14:20 часова
 10. 10. Мирјана Драгичевић 19.01.2022. год. у 08:00 часова
 11. 11. Нинковић Жељко 19.01.2022. год. у 08:40 часова

 

 

За радно мјесто  Самостални стручни сарадник за имовинско – правне послове

 

 1. 1. Маријана Нешковић 18.01.2022. год. у 09:20 часова
 2. 2. Срђан Лончаревић 18.01.2022. год. у 10:00 часова
 3. 3. Ракановић Сања 18.01.2022. год. у 10:40 часова
 4. 4. Вања Ерић 18.01.2022. год. у 11:20 часова
 5. 5. Стојанка Стојановић 18.01.2022. год. у 12:00 часова
 6. 6. Кривак Градимир 18.01.2022. год. у 12:40 часова
 7. 7. Маријана Нешковић 18.01.2022. год. у 13:20 часова
 8. 8. Селмедина Мустафић 18.01.2022. год. у 14:00 часова
 9. 9. Стјепановић Марија 18.01.2022. год. у 14:40 часова
 10. 10. Мирјана Драгичевић 19.01.2022. год. у 08:20 часова
 11. 11. Нинковић Жељко 19.01.2022. год. у 09:00 часова

 

 

За радно мјесто  Самостални стручни сарадник за информисање  и односе са јавношћу PRESS служба

 

 1. 1. Давидовић Маја 19.01.2022. год. у 09:20 часова

 

За радно мјесто стручни сарадник за матичне евиденције и рад у центру за бирачки списак

 

 1. 1. Вања Ерић 19.01.2022. год. у 09:40 часова
 2. 2. Гаврић Милена 19.01.2022. год. у 10:00 часова
 3. 3. Анђелка Млађеновић 19.01.2022. год. у 10:20 часова
 4. 4. Нина Неретљак - Симић 19.01.2022. год. у 10:40 часова

 

 

Интервју ће се обавити у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, канцеларија бр. 1 (кабинет предсједника Скупштине).

У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавјештени и појединачно писменим путем.

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не оправда писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.

 

 

Предсједник Комисије

Ивана Милановић, дипл.правник