OБАВЈЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА СА КАНДИАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ, БР. 02-020-673/21

Glavna slika

Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинској управи Братунац, именована Рјешењем, бр.02-020-673/21 од 31.12.2021.год., извршила је отварање пријава кандидата који су конкурисали на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Братунац, бр. 02-020-673/21, објављен је у дневном листу Глас Српске, дана 11.12.2021 год., на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com дана 11.12.2021.год. и у Службеном Гласнику РС, бр. 113/21 од 15.12-.2021. године и утврдила списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса.

У складу са чланом 26.став (7) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) поступак избора кандидата провешће се путем усменог интервјуа.

Усмени интервју подразумијева појединачан разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) путем ове веб странице обавјештавамо кандидате да је Комисија одредила датум и вријеме одржавања усменог интервјуа са сваким кандидатом који испуњава услове Јавног конкурса у следећим терминима:

 

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за финансије и рачуноводство

 

 1. 1. Милош Марјановић 13.01.2022. год. у 09,15 часова
 2. 2. Анђелка Млађеновић 13.01.2022. год. у 10,00 часова
 3. 3. Снежана Гојчиновић 13.01.2022. год. у 10,45 часова
 4. 4. Славица Зарић 13.01.2022. год. у 11,30 часова
 5. 5. Милада Зекић 13.01.2022. год. у 13,15 часова
 6. 6. Сузана Јанковић 13.01.2022. год. у 14,00 часова
 7. 7. Мирослав Ђокановић 13.01.2022. год. у 14,30 часова
 8. 8. Милена Јеркић 13.01.2022. год. у 15,00 часова

 

За радно мјесто Виши стручни сарадник за финансије и рачуноводство

 

 1. 1. Милош Марјановић 13.01.2022. год. у 09,35 часова
 2. 2. Анђелка Млађеновић 13.01.2022. год. у 10,20 часова
 3. 3. Снежана Гојчиновић 13.01.2022. год. у 11,05 часова
 4. 4. Славица Зарић 13.01.2022. год. у 11,50 часова
 5. 5. Јелена Радовић 13.01.2022. год. у 12,15 часова
 6. 6. Наташа Вујић 13.01.2022. год. у 12,45 часова
 7. 7. Милада Зекић 13.01.2022. год. у 13,35 часова

 

Интервју ће се обавити у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, канцеларија бр. 1 (кабинет предсједникаСкупштине).

У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавјештени и појединачно писменим путем.

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не оправда писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.

 

НАПОМЕНА:

 

Комисија ће накнадно обавјестити појединачно, писменим путем и путем веб странице општине Братунац о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа са кандидатима који испуњавају услове за преостала радна мјеста предвиђена Јавним конкурсом за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Братунац, бр. 02-020-673/21.

 

Предсједник Комисије

Ивана Милановић, дипл.правник