OБАВЈЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ И МЈЕСТУ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТОМ КОЈИ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, БР. 02-020-226/23

Glavna slika

Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинској управи Братунац, именована Рјешењем, бр.02-020-226/23 од 12.05.2023.год., извршила је отварање пријава кандидата који су конкурисали на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Братунац, бр. 02-020-226/23, објављен је у дневном листу Глас Српске, дана 19.04.2023 год. и у „Службеном Гласнику Републике Српске“ бр. 40/23 од 27.04.2023. године

 

У складу са чланом 26.став (7) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) поступак избора кандидата провешће се путем усменог интервјуа.

Усмени интервју подразумијева појединачан разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

 

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) путем ове веб странице обавјештавамо кандидате да је Комисија одредила датум и вријеме одржавања усменог интервјуа са кандидатом који испуњава услове Јавног конкурса у следећeм термину:

 

 

Радно мјесто самостални стручни сарадник за пољопривреду:

 

  1. Александар Стевић, 22.05.2023.год. у 08,00 часова

 

 

Интервју ће се обавити у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, канцеларија бр. 1 ( Кабинет предсједника Скупштине ).

 

У складу са чланом 28. став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

 

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидат ће бити обавјештен и појединачно писменим путем.

 

Уколико позвани кандидат из било ког разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не оправда писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.

 

Предсједник Комисије

Ивана Милановић, дипл.правник