ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ

 С циљем провођења додатних проналитетних мјера и активности у популационој политици РС,Министарство породице,омладине и спорта планира реализацију пројекта“Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској“.

           Министарство породице,омладине и спорта је препознало значај побољшања демографске слике Републике Српске,имајући у виду да млади образовани људи често без много размишљања напуштају своје средине тражећи трећеразредне пословне позиције у земљама Запада,као и да у све познијим годинама заснивају породице.Пројектима подстицања младих лица да заснују породице у што ранијим годинама,те да својим образовним капацитетима јачају своје средине,ово министарство је препознало потребу улагања у ову област.

         С тим у вези, Општина Братунац има обавезу да направи базу података младих брачних парова до 35 година живота ( минимално један од супружника ) и самохраних родитеља који немају ријешено стамбено питање како би те податке благовремено доставили Министарству.

         За све додатне информације можете се обратити у канцеларију бр.23 ,као и на тел:056/420-371 или електронски на е-mail:oljacucic@gmаil.com

ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Оља Чучић,дипл.ецц. с.р.