ПОЧЕЛА ИЗРАДА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Glavna slika

У Скупштинској сали одржан је сатанак координационог тијела за израду „Омладинске политике“ oпштине Братунац за период 2022 до 2026.године.

Локална омладинска политика представља опредјељеност локалне самоуправе за унапређење положаја младих, те је у протеклом временском периоду спроведено истраживање о проблемима и потребама младих на подручју наше општине.

Анализа положаја и потреба младих обухватила је 360 младих особа од 15 до 30 година. Ова анализа указала је на потребе и проблеме младих из области образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта, активизма и учешћа младих у одлучивању, запошљавања и самозапошљавања, те сигурности.

Координационо тијело састављено је од представника свих сектора од интереса за младе, како би се све области које су предвиђене да буду саставни дио документа уредиле и како би се понудили одговарајући садржаји за младе.

„Омладинска политика“ доноси се на нивоу Републике Српске и јединица локалне самоуправе на период од пет година. На основу усвојене „Омладинске политике“, Република Српска и јединице локалне самоуправе доносе акциони план провођења омладинске политике за период од годину дана. Акциони план провођења „Омладинске политике“ доноси се у року од 30 дана од дана усвајања буџета за годину за коју се акциони план доноси.

„Омладинску политику“ и акциони план провођења исте за подручје јединице локалне самоуправе доноси Скупштина општине на приједлог надлежног органа јединице локалне самоуправе и Комисије за младе.

 

Анализу резултата истраживања положаја и потреба младих општине Братунац можете преузети овдје.