ПРОГРАМ ПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Glavna slika

Број: 02-020-631/21

Братунац: 23.11.2021. године                                                                                                               

 

П Р О Г Р А М

провођења јавне расправе о Нацрту буџета општине Братунац за 2022. годину

 

Јавна расправа о Нацрту буџета општине Братунац за 2022.годину провешће се у периоду од 23.11-30.11.2021. године, са циљем обезбjеђења учешћа јавности у процесу доношења буџета и учешћу субјеката у давању примједби, предлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Предлога буџета општине Братунац за 2022.годину.

Због епидемиолошке ситуације услед корона вируса 2019-nCoV, а у складу са одлукама надлежних органа и ограничењу окупљања, јавна расправа ће се извршити само електронским путем, на следећи начин:

На интернет адреси Општине Братунац (www.opstinabratunac.com) je објављен  Нацрт буџета општине Братунац за 2022.годину, a посјетиоци сајта могу дати своје примједбе електронским путем на адресу finbrat@teol.net  (носилац активности: Одјељење за финансије), до 30.11.2021.године. Сви предлози, примједбе и сугестије биће разматрани од стране обрађивача и предлагача при изради Предлога буџета општине Братунац за 2022.годину.

 

                                                                                                                  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Срђан Ранкић, дипл. правник

 

Нацрт буџета општине Братунац за 2022.годину можете преузети и погледати овдје.