Одсјек за стамбено-комуналне послове

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Стојан Илић Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове спец.струк.инг.грађ. 056/420-372 -локал30