Одсјек за управно-правне и техничке послове Начелника општине

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Рада Веселиновић Шеф одсјека за управно-правне и техничке послове начелника општине и службеник за јавне набавке дипл. правник 056/420-331 -локал21