СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 20. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Наслов Аутор
8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ Администратор
6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ Администратор
5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ БАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАРАТУНАЦ Администратор
4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦНОГ ОБЈЕКТА У БРАТУНЦУ Администратор
3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БРАТУНЦУ Администратор
2.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА Администратор
1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ Администратор