СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 24. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Наслов Аутор
11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРИЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ДОО "МАЛИНА - БРАТУНАЦ" Администратор
10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУВИДУЛАНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА Администратор
9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ Администратор
8.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ Администратор
7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ Администратор
6. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ Администратор
5. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ Администратор
4. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ Администратор
3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ Администратор
1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ Администратор