Саобраћај

Територијом општине пролазе путеви свих категорија у дужини од 198,5 км (7 км магистралног пута; 95,5 км регионалних путева и 95,5 км локалних путева). Изражено степеном модернизације, може се констатовати да је магистрални путни правац, који дужином од 7 км пролази кроз територију Братунца, 100 % модернизован, регионални путни правци су модернизовани са 45,9%, док ни један проценат модернизације не носе локални путеви с подручја општине, с обзиром да су макадамски и да је на њима потребно извршити санацију у дужини од 77 км. Иако је регулационим планом предвиђена изградња заобилазнице око града, планирана магистрала, која би се везала за гранични појас са Србијом, још увијек није изграђена. У овом дијелу уочена је заинтересованост Владе РС  да одређене пројекте преко Развојно Инвестиционе Банке финансира у наредном периоду.