СТАНОВНИШТВО

Површина општине Братунац износи 293km² што покрива 0,57% од укупне територије Босне и Херцеговине. У пријератном периоду у општини Братунац било је 13 мјесних заједница, 50 насеља, 7919 домаћинства, са природним прираштајем од 12,7%, те густином насељености од 114 становника по km², а по попису из 1991 године било је 33.575 становника.

 

Национална струкура становника према попису из 1991. године:

 

укупно

Бошњаци

 %

Срби

 %

Хрвати

%

остали

%

Општина

33.575

 21.564

64,2

   11.479

34,2

   41

0,13

    491

1,47

град

    7.670

4.307

56,2

    3.021

39,4

 32

0,4

    310

 4,0

 

У периоду од 1991 до 2000 године, демографска слика општине Братунац у потпуности је измјењена, тако да данас у братуначкој општини живи око 21.800 становника. 17.300 су лица српске националности (79,4%) а 4.500 Бошњаци (20,5%).

У укупном становништву значајан дио (14,3%) чине избјегли и расељени из других крајева Босне и Херцеговине.