Социјална заштита

Социјална заштита на нивоу општине Братунац се реализује преко Јавне установе „Центар за социјални рад“ Братунац.

ДИРЕКТОР: Нада Симић, дипл.правник

АДРЕСА: Дринска бр.1, 75420 Братунац

ДЈЕЛАТНОСТ: Центар обавља дјелатност, односно послове којима се обезбјеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба утврђених законом из области социјалне заштите, дјечије заштите, породично-правне заштите, старатељства и других дјелатности у складу са законом и општим актима оснивача.

РАДНО ВРИЈЕМЕ: 7-15 h

Контакт телефон: 056/420-275

Е-mail: yuczrbratunac@gmail.com

Због тешке укупне ситуације, посебно незапослености, у Братунцу је у сталном порасту број захтјева за помоћ ове установе.

Према подацима Центра за социјални рад, 71 социјално најугроженијих појединаца и породица прима сталну новчану помоћ, док право на додатак за помоћ и његу другог лица користи 410 особа.