Opštinska uprava Bratunac omogućava licima čije se matične knjige vode u Opštini Bratunac, da putem internet stranice „e-Matičar“ mogu poručiti izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih i uvjerenje iz knjige državljana.

Popunjavanjem elektronskog obrasca za željeni izvod, naručioc se obavezuje na unos tačnih podataka o traženom izvodu, te unosu tačne poštanske adrese za dostavu izvoda, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u obrascu, nakon provjera, dobijene potvrde o plaćanju.

Zahtjev mogu podnijeti: lica na koje se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac - član 54. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/09, 43/13 i 66/18).

Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

Molimo Vas da izaberete dokument koji naručujete, popunite i pošaljete obrazac i da postupite po upustvu koje ćete dobiti na elektronsku adresu koju ste naveli na obrascu.

Nakon što postupite po upustvu, Odjeljenje za opštu upravu poslaće Vam tražena dokumenta poštom na adresu koju ste naveli u obrascu. Molimo Vas da imate u vidu da brzina kojom ćete dobiti pošiljku sa traženim dokumentima ne zavisi od Opštinske uprave opštine Bratunac.

U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu ematicar@opstinabratunac.com ili pozivom na broj telefona: +387 (0)56/420-381 (Matični ured Opštinske uprave Bratunac).

Podaci o dokumentu
Vrsta dokumenta
Vrsta izvoda
Pismo dokumenta
Podaci o osobi
JMBG Ime i prezime Ime oca Ime majke Djevojačko prezime majke Mjesto rođenja Opština rođenja
Podaci o naručiocu
Ime i prezime Ulica i broj Grad Država Poštanski broj Broj telefona Adresa elektronske pošte