E-Registar

E-registar administrativnih postupaka nudi sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou opštine Bratunac. Zainteresovana lica mogu na stranici opštine da pronađu sve informacije o željenom postupku bez nepotrebnog obilaska različitih šaltera. Izborom određenog postupka dobiće sve ažurne i tačne informacije na jednom mjestu–nadležnu organizacionu jedinicu, ime i kontakt nadležnog službenika, obaveznu dokumentaciju koju treba dostaviti prilikom pokretanja administrativnog postupka, iznos naknade/takse koju (ako) je potrebno uplatiti, kao i rok za rješavanje predmeta. Ova usluga takođe omogućava preuzimanje praznog obrasca/zahtjeva za željeni administrativni postupak što korisniku pruža priliku da kompletira potrebnu dokumentaciju i prije dolaska u opštinu, i da na taj način ubrza rješavanje postupka. Opštinska Uprava Bratunac je kreirala e-registar sa ciljem unapređenja javnosti rada administracije, bolje komunikacije sa građanima i unapređenja kvaliteta opštinskih usluga kao primarnog zadatka svake jedinice lokalne samouprave.