Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu ima zakonom propisane nadležnosti u okviru kojih obavlja stručne, upravne i administrativno - tehničke poslove, a koji se odnose na:

 • poslove prijemne kancelarije,
 • pisarnice i arhive,
 • upravno rješavanje u oblasti građanskih stanja,
 • upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • vojne evidencije,
 • vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga,
 • obavljanje vjenčanja,
 • otpremu i dostavu pošte,
 • ovjere potpisa,
 • prepisa i rukopisa,
 • radne knjižice,
 • izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 • izradu predloga akata za Skupštinu opštine i Načelnika opštine,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • personalne poslove,
 • unos i ažuriranje podataka o zaposlenim u elektronsku bazu podataka,
 • pružanje besplatne pravne pomoći građanima,
 • stručno – tehničke poslove za potrebe rada Odbora za žalbe održavanje čistoće,
 • obezbjeđenje objekta,
 • daktilografski i poslovi kafe kuvarice,
 • unapređenje sistema upravljanja kvalitetom iz djelokruga Odjeljenja,
 • izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srpske,

čije je izvršenje povjereno lokalnoj samoupravi, a odnose se na nadležnost rada Odjeljenja i
druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja.

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Branislav Mićić Načelnik Odjeljenja za Opštu upravu dipl. inž. p.i. opstauprava@opstinabratunac.com 056/420-380, локал 34

Dokumenti