Branislav Trišić

diplomirani pravnik

Opis posla

Izbor, dužnosti i prestanak mandata

(1)Skupština opštine bira i razrješava zamjenika Načelnika opštine na prijedlog Načelnika opštine.
(2)Zamjenik Načelnika opštine pomaže Načelniku opštine  u vršenju dužnosti. Zamjenik izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik opštine, zamjenjuje ga i djeluje u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.
(3)Mandat Zamjenika Načelnika opštine  traje do kraja mandata skupštine koja ga je izabrala.
(4)Izbor, opoziv i razrješenje Zamjenika Načelnika opštine vrši se po postupku predviđenom za izbor, opoziv i razrješenje Predsjednika skupštine i uređuje se statutom i poslovnikom.
(5)Ako mandat Načelniku opštine prestane prije isteka vremena na koje je izabran, 1/3 odbornika može da predloži Skupštini razrješenje Zamjenika.
(6)U slučaju prestanka mandata načelnika opštine prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, a zamjenik je spriječen da obavlja dužnosti ili jedinica lokalne samouprave nema zamjenika, skupština bira vršioca dužnosti zamjenika, u skladu sa statutom i poslovnikom, na prijedlog 1/3 odbornika do izbora novog načelnika opštine, koji ima sve nadležnosti izvršnog organa vlasti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Biografija

Branislav Trišić, rođen 27.12.1976. godine u Zvorniku. Osnovnu školu i srednju mašinsku školu završio je u Bratuncu gdje i danas živi.

Diplomirao na Pravnom Fakultetu u Beogradu. U periodu 2000-2012 godine bio je zaposlen u privatnoj porodičnoj firmi ''Napoli Ekonomik'' , te obavljao razne poslove iz oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i organizacione poslove iz oblasti ugostiteljstva.

2012-2016. godine obavljao rukovodeće i organizacione poslove u komunalnom preduzeću AD ''Gradska čistoća'' Bratunac. Od 2016 je bio angažovan na poslovima Stručnog saradnika u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U periodu 2000-2020. tri puta je bio izabran za odbornika u Skupštini opštine Bratunac.

  1. 2020. godine izabran je za Zamjenika načelnika opštine Bratunac, a od novembra 2022. godine preuzima dužnost Načelnika opštine Bratunac.

Učesnik je odbrambeno otadžbinskog rata kao pripadnik mlade vojske, a participirao je brojnim građanskim, sportskim i drugim društvenim i privrednim inicijativama u Bratuncu.

Oženjen je i otac jednog djeteta.