Aleksandar Stević

diplomirani inženjer poljoprivrede

Opis posla

Vrši koordinaciju u radu kabineta načelnika opštine i Opštinske uprave, prima stranke, odgovara na zahtjeve stranaka, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine. Daje stručna mišljenja u vezi poslova iz djelokruga načelnika opštine, izrađuje pojedine nacrte odluka, odnosno opštih akata iz nadležnosti načelnika opštine, obavlja organizacione i tehničke poslove za održavanje sjednica Kolegijuma načelnika opštine, priprema materijale za sjednice Kolegijuma, kao i druge poslove vezane za rad načelnika opštine, uključujući i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama načelnika, koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama, poslove protokola, poslovi organizovanja prezentacije opštine u zemlji i inostranstvu, obezbijeđuje dokumentacionu osnovu i čuvanje informacija i podataka o aktivnostima organa opštine, poslove praćenja realizacije strategije razvoja opštine i drugih strateških planova i program posebno u dijelu koordinaciju aktivnosti prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja života i rada u opštini, pripreme kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj opštine, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe načelnika, kao i druge poslove koje mu načaelnik stavi u djelokrug rada.

Biografija

Aleksandar Stević, rođen 22.07.1988. godine u Ljuboviji – Republika Srbija. Osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu završio u Bratuncu gdje i danas živi.

  1. 2012. godine diplomirao na Poljoprivrednom Fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa prosječnom ocijenom ostvarenom tokom studija 8,90 čime je stekao zvanje diplomirani inženjer poljoporivrede. Tokom studiranja učestvovao je u izradi brojnih naučnih radova iz oblasti voćarstva i agroekonomije koji su objavljivani u međunarodnim zbornicima. Dobitnik je plakete Univerziteta za postignut uspjeh tokom studija, a bio je i stipendista Vlade Republike Srpske iz kategorije uspješnih studenata. U periodu 2013-2015 godina obavljao je poslove agronoma-stručnog saradnika u PZ Agros DS iz Bratunca. Tokom 2015. godine radio je u Poslovnom savjetovalištvu UPS-a iz Srebrenice, gdje je bio angažovan na kreiranju i izvođenju treninga i obuke za START-UP preduzetnike iz oblasti poljoprivrede, turizma i zanatskih djelatnosti, kao i radionice iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, te pojedinim poslovima iz oblasti žurnalistike.

2015-2016. godine angažovan u preduzeću Drina Fruit d.o.o. iz Bratunca na poslovima uvoza, distribucije, veleprodaje i maloprodaje repromaterijala i tehnike iz oblasti poljoprivrede, kao i na savjetodavnom radu sa proizvođačima. Od 2016-2021. zaposlen je u preduzeću ''Malina-Bratunac'' d.o.o. na poslovima Stručnog saradnika za poljpporivrednu proizvodnju i Rukovodioca rasadničke  proizvodnje. U periodu 2019-2021. bio je angažovan u kompaniji Green Group Bosnia d.o.o. na poslovima stručnog saradnika za poljoprivredu, gdje je obavljao poslove monitoringa i kontrole proizvodnje krompira u koopreaciji, izradi kalkulacija i troškova proizvodnje i prerade krompira, izradi planova za proizvodnju i otkup poljoprivrednih proizvoda i ostale poslove iz djelatnosti.

2021-2022. obavljao je funkciju direktora JU ''Turistička organizacija Bratunac''. Predsjednik je i jedan od osnivača Planinarskog društva ''KIK'' iz Bratunca.

Od decembra 2022. godine obavlja poslove šefa kabineta načelnika opštine Bratunac.Dugogodišnji je dobrovoljni davalac krvi.

Oženjen je i otac dva djeteta.